Loading...
Home 2018-06-28T12:12:13+00:00

Talent mag niet verloren gaan

Hoogbloeier Gifted Academy wil het verborgen potentieel van hoog- en meerbegaafde kinderen en volwassenen [weer] zichtbaar maken, ze goesting doen krijgen in leren en ze evenwichtig en gelukkig maken. Wij laten geen talenten verloren gaan in onze maatschappij!

Wij werken aan onze missie door professionelen die met hoogbegaafden werken een kwalitatieve, wetenschappelijk onderbouwde omkadering te bieden. We geven continue vorming over hoogbegaafdheid, ontwikkelen materialen en brengen professionelen uit verschillende sectoren samen in een netwerk zodat ze kunnen leren van elkaar. Op die manier kunnen hoogbegaafde kinderen en (jong)volwassenen optimaal ondersteund worden zodat ze zich maximaal ontplooien en zich goed in hun vel voelen.

Contactformulier

Hoogbloeier helpt hoogbegaafden (weer) gelukkig te worden!

Dat is in een notedop waarvoor wij staan. Eén zin, die onze hele werking en missie samenvat.

Maar waarom zouden we hoogbegaafde kinderen en volwassenen moeten helpen? Ze hebben toch alles al meegekregen?

Omdat hoogbegaafdheid géén luxeprobleem is. Omdat veel hoogbegaafden ongelukkig zijn en niet (meer) goed in hun vel zitten. Omdat hoogbegaafden niet altijd goed presteren en hun talenten niet ten volle benutten.
Hoogbloeier helpt de hoogbegaafde door opleiding en ondersteuning te bieden aan professionelen die met hoogbegaafden werken. Op die manier kunnen zij hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen een gepaste begeleiding bieden wanneer ze onderuit gaan, wanneer ze zich onbegrepen voelen, wanneer ze geen aansluiting vinden bij de maatschappij.

Hoogbloeier Gifted Academy werkt zo preventief door hun omgeving te gaan informeren. Door wetenschappelijk onderbouwde kennis samen met tal van voorbeelden uit onze eigen ervaringen, door te geven aan ouders, scholen en professionelen, trachten wij ervoor te zorgen dat de omgeving van het hoogbegaafde kind en volwassene begrip krijgt voor het anders-zijn en anders-denken. Op die manier hopen we dat zij zich begrepen voelen, een gepaste begeleiding krijgen en voldoende mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien en later hun volle potentieel kunnen benutten.

Het zou immers zonde zijn als deze talenten verloren gaan voor de maatschappij.

Hoe het ooit is begonnen…

Hoogbloeier is door Sabine Sypré in 2010 opgericht als eenmanszaak. Als mama van vier hoogbegaafde kinderen ondervond zij eerder al heel wat problemen en frustratie omdat het met haar kinderen niet helemaal liep zoals verwacht – iets wat wel meer ouders van hoogbegaafde kinderen ervaren.

Omdat er op dat moment weinig mogelijkheden waren wat betreft begeleiding van ouders, besliste zij om de ECHA-opleiding Specialist in Gifted Education te gaan volgen aan de Radbouduniversiteit van Nijmegen (ECHA staat voor European Council for High Ability). Sabine wou graag op een wetenschappelijk onderbouwde manier ouders gaan begeleiden. Heel voorzichtig is ze toen gestart met het geven van ouderavonden in haar eigen leefruimte, gezellig aan de eettafel met hapjes en een drankje erbij.

Op één van die avonden vroeg iemand om een onderpresterend kind te gaan begeleiden en van het één kwam het ander. Een individuele begeleiding voor kinderen die onderpresteren werd opgestart en later ook voor jongeren waarbij Sabine een eigen programma voor tieners uitwerkte. Een plusgroeptraject werd opgestart waarbij een groep kinderen met ontwikkelingsgelijken in contact kwamen en er samen werkten aan leuke, uitdagende opdrachten. Activiteiten zoals een museumbezoek of een workshop op niveau van hoogbegaafde kinderen werden georganiseerd in vakanties. En zo ging het maar door…

Meermaals al hadden een aantal ouders van hoogbegaafde kinderen Sabine gevraagd om samen te werken, omdat de nood zo hoog was. Eind 2014 is Hoogbloeier tenslotte een cvba geworden, met Liesbet Vercamer als extra zaakvoerder, en is het uitgebreid met een tof team van een aantal medewerkers, alle zeer gedreven en enthousiast. Door deze uitbreiding kan Sabine zich nu meer richten op de begeleiding van scholen en opleiding van leerkrachten en andere professionelen die met hoogbegaafde kinderen werken én is Hoogbloeier ook meer verspreid in Vlaanderen. We brengen de begeleiding van hoogbegaafde kinderen dichter bij onze klanten en hierdoor kunnen we meer kinderen en hun ouders gelukkig maken!

Gifted Academy, een netwerk van professionelen

Het merk Hoogbloeier heeft ondertussen ook bij professionelen een sterke naamsbekendheid en een regionale verankering. Hoogbloeier wordt ook door scholen gezien als een betrouwbare organisatie die kwaliteit biedt. De klant van het Hoogbloeier Gifted Academy-kennisnetwerk is niet de hoogbegaafde zelf, maar de mensen die met hoogbegaafden werken.

Heel wat professionelen die onze verdiepings- en/of expertopleiding hebben gevolgd, willen geconnecteerd blijven met Hoogbloeier Gifted Academy en met elkaar. Heel wat leerkrachten en psychologen willen ook in een vorm van een netwerk zitten. Er is nood aan samenwerking, aan blijvend bijleren, aan intervisie, aan supervisie,… Wil je ook aansluiten bij ons netwerk van professionelen, volg dan onze verdiepingsopleiding en sluit je aan!

Contactgegevens

Leo Tertzweillaan 11, bus 01 - 9050 Gentbrugge

Phone: 0032 (0) 9 398 06 33