Traject Begaafdheidscoach

Traject Begaafdheidscoach2023-01-09T18:16:26+01:00
  • Hoogbloeier Begaafdheidscoach

Begaafdheidscoach

Als professional in de zorg kom je regelmatig in aanraking met hoogbegaafde kinderen of jongeren. Ben je therapeut en wil je (nog beter) begrijpen waarom hoogbegaafde jongeren soms tot onderpresteren komen zodat je weet hoe je hen optimaal kan begeleiden? Ben je psycholoog, orthopedagoog, coach,… en zie je regelmatig hoogbegaafde kinderen/jongeren in je praktijk maar zoek je nog extra kennis die je kan implementeren in je praktijk?….

Herken je je in één van bovenstaande situaties, dan is onze opleiding tot Begaafdheidscoach beslist iets voor jou. Met deze zeer uitgebreide en diepgaande theoretische en praktische opleiding vergroot je je wetenschappelijke kennis op het gebied van diagnosticeren en begeleiden van hoogbegaafden en begaafde onderpresteerders in een adviespraktijk. Tijdens de opleiding worden concrete cases afgewisseld met wetenschappelijke theorievorming over het onderwerp. Hierdoor ben je in staat om wetenschappelijk onderbouwde adviezen te geven en daar een juiste praktische aanpak aan te koppelen.

Voor hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches, etc.) die reeds met begaafde en getalenteerde kinderen en jongeren aan de slag zijn en meer theoretische achtergrond en praktische verdieping wensen.

Resultaat

Na deze opleiding heb je een uitgebreide en diepgaande theoretische, wetenschappelijke achtergrond over hoogbegaafdheid met dewelke je de vertaalslag kan maken naar je eigen praktijk en je handvaten krijgt om meer- en hoogbegaafde personen te begeleiden.

Na deze opleiding

  • Beschik je over een uitgebreid wetenschappelijk kader om hoogbegaafdheid te definiëren en omschrijven;
  • Heb je een uitgebreide theoretische wetenschappelijke achtergrond die je in staat stelt om het gedrag van hoogbegaafde kinderen correct te interpreteren;
  • Ken je het theoretisch concept ‘mindset’ en verwerf je inzicht in de relatie met motivatie en (onder)presteren.
  • Heb je inzicht verworven in de verschillende vormen van motivatie en weet je hoe je cognitief begaafde personen kan motiveren;
  • Heb je inzicht verworven in het ontstaan van onderpresteren en weet je hoe je dit fenomeen kan omkeren;
  • Heb je meer inzicht in de heterogeniteit van hoogbegaafde personen.

10 Dagen-programma

In een eerste module bespreken we een aantal theorische modellen van (hoog)begaafdheid. De modellen van Renzulli, Mönks, Gagné, Project TALENT en Kuipers komen aan bod. We vertrekken vanuit je actuele kenniskader en gaandeweg verwerf je inzicht dat er niet één eenduidige definitie van begaafdheid bestaat maar het net een complex concept betreft. Vervolgens krijg je een overzicht van hoe hoogbegaafdheid doorheen de jaren in de maatschappij werd gezien en hoe onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen is ontstaan. Verder gaan we door op enkele modellen die de definitie van intelligentie verbreden: meervoudige intelligentie van Gardner, succesvolle intelligentie van Sternberg, het Delphimodel en de ‘Theory of Positive Desintegration’ van Dabrowski komen uitgebreid aan bod.

In deze tweede module gaan we dieper in op het herkennen van begaafdheid. Hierbij maken we een onderscheid tussen leerkenmerken en niet-cognitieve persoonskenmerken. We bekijken hoe een signaleringsprotocol kan helpen om hoogbegaafde leerlingen in de klas op te sporen (zonder dat een IQ-test vereist is). Vervolgens bekijken we ook het diagnosticeren zelf: een aantal intelligentietesten worden besproken en de voor- en nadelen van testen worden verduidelijkt.

In de voorlaatste module van de opleiding bespreken we de mindsettheorie van Carol Dweck. Je leert de kenmerken van groei- en vaste mindset en krijgt inzicht in de mate waarin mindset een impact heeft op het gedrag. Mindset is een belangrijke onderliggende factor bij het ontstaan van onderpresteren. Vervolgens gaan we dieper in op een aantal andere sociaal-cognitieve modellen i.v.m. motivatie: locus of control van Rotter, de attributietheorie van Weiner, de goal-theorie van Dweck, flow van Csikszentmihalyi en als afsluiter de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. Hierdoor verwerf je inzicht in de verschillende vormen van motivatie en hoe deze een rol spelen bij hoogbegaafde personen. Vervolgens wordt deze kennis gebruikt om inzicht te verwerven in het onderpresteergedrag van begaafde personen. Er wordt stil gestaan bij de profielen van Snyder en Linnenbrink en bij modellen van Rimm en van Whitley die handvaten bieden om onderpresteren om te keren.

In deze module, staan we nog even stil bij hoogbegaafdheid gecombineerd met iets meer. We bekijken hoe we dubbel bijzondere kinderen kunnen herkennen en optimaal kunnen begeleiden, vb kinderen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie,…) of een gedragsstoornis (autisme, AD(H)D,…). We gaan ook dieper in op gender nl. de verschillen tussen hoogbegaafde jongens en meisjes. Als laatste onderdeel hebben we het over de studiekeuzebegeleiding van hoogbegaafde jongeren en loopbaanbegeleiding van begaafde volwassenen. Welke problemen ervaren multipotentiële hoogbegaafden en wat als ze ‘early emergers’ zijn en al heel jong weten welke richting ze uit willen?

Op deze dag maken we uitgebreid tijd voor al jullie vragen, overlopen we samen het examen (voor wie dat wenst af te leggen) en plannen we een intervisiemoment in waarin jullie cases aan bod kunnen komen.

Studiebelasting

De studiebelasting voor de opleiding is circa 160 uur waarvan 10 opleidingsdagen en zelfstudie.

Certificaat

Deelnemers die aanwezig zijn bij 80% van de lesdagen, ontvangen na afloop het vormingsattest. Na deze opleiding volgt een theoretisch examen waarna je, indien geslaagd, een Diploma Begaafdheidscoach kan ontvangen.

Groepsomvang

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers om te zorgen voor een maximale persoonlijke inbreng en interactie.

Lesgevers

  • dra. Sabine Sypré, ECHA Specialist, Verantwoordelijke opleidingen Hoogbloeier Gifted Academy®

Planning en locatie

Zie agenda

Toelatingsvoorwaarden

We vragen je om een motivatie te mailen waarin je je eigen situatie beschrijft met een overzicht van reeds gevolgde opleidingen en je werkervaringen met hoogbegaafde personen. deze motivatie mag je mailen naar info@giftedacademy.be.

Tarieven

  • Vroegboektarief (geldig tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding): €2475 (excl. 21% BTW) (i.e. 2995,– incl. BTW)
  • Normaaltarief: €2744  (excl. 21% BTW) (i.e. 3320,– incl. BTW)

Inbegrepen in de prijs: 10-daagse opleiding, syllabus, handouts en illustratief lesmateriaal (TED-talks, artikelen, etc.), koffie/thee/water en lunch.

Van deze opleiding wordt een factuur gemaakt.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op op 0478 206 987 of per mail naar info@giftedacademy.be.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987