Opleiding Begaafdheidscoördinator

Traject begaafdheidscoördinator2023-01-09T18:06:53+01:00
  • Hoogbloeier Begaafdheidscoördinator

Als onderwijsprofessional kom je regelmatig bewust of onbewust in contact met hoogbegaafde kinderen of jongeren. Ben je leerkracht en heb je af en toe een vermoeden van hoogbegaafdheid bij één of meerdere kinderen in je klas of school en wil je graag (bijkomende) kennis om deze doelgroep te herkennen en goed te kunnen ondersteunen? Ben je zorgcoördinator of leerlingbegeleider en wil je met jouw school een beleid op leerlingenbegeleiding uitwerken met de focus op cognitief sterk functionerende leerlingen? Ben je directeur en wens je je team te ondersteunen in de zoektocht naar handvaten voor begeleiding van deze groep leerlingen? Dan is deze opleiding Begaafdheidscoördinator interessant voor jouw school!

Ik zie het als een rijke bagage om effectief aan de slag te gaan met hoogbegaafde kinderen, met een theoretisch onderbouwde basis en met meer zelfvertrouwen in de begeleiding.” Leerkracht

“Na het volgen van de opleiding, hebben we op school een eerste versie van een zorgvisie uitgeschreven voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Een hele werking wordt op poten gezet! ” Zorgcoördinator

De opleiding Begaafdheidscoördinator is geschikt voor leerkrachten, leerlingbegeleiders en directieleden uit het lager én secundair onderwijs die binnen hun klas of binnen hun bredere schoolomgeving met deze doelgroep van sterk functionerende kinderen en jongeren aan de slag willen. Je verwerft als professional een stevige, wetenschappelijk onderbouwde basis in begaafdheid en cognitief sterk functioneren naast heel wat tools voor praktische toepassingen waarmee je direct aan de slag kan op jouw school.

Resultaat

Na deze opleiding

  • Beschik je over een uitgebreid wetenschappelijk kader om begaafdheid en cognitief sterk functioneren te definiëren en omschrijven;
  • Heb je een uitgebreide theoretische wetenschappelijke achtergrond die je in staat stelt om het gedrag van cognitief sterk functionerende leerlingen correct te interpreteren;
  • Ken je de voor- en nadelen van de signaleringsprotocollen die er op de markt zijn;
  • Ken je uitgebreidere methodes van begaafd onderwijs, incl. verrijkingsklassen;
  • Krijg je handvaten om bovenstaande theoretische kennis te vertalen naar een beleid op leerlingenbegeleiding op jouw school.

7 Dagen-programma

In een eerste module bespreken we een aantal theorische modellen van (hoog)begaafdheid. De modellen van Renzulli, Mönks, Gagné, Project TALENT en Kuipers komen aan bod. We vertrekken vanuit je actuele kenniskader en gaandeweg verwerf je inzicht dat er niet één eenduidige definitie van begaafdheid bestaat maar het net een complex concept betreft.
In deze module hebben we het uitgebreid over de kenmerken van cognitief begaafde leerlingen. Hierbij maken we een onderscheid tussen leerkenmerken en niet-cognitieve persoonskenmerken. We bekijken hoe een signaleringsprotocol kan helpen om hoogbegaafde leerlingen in de klas op te sporen (zonder dat een IQ-test vereist is). Je krijgt een uitgebreide kijk op een aantal signaleringsprotocollen die op de markt beschikbaar zijn.
In de derde module bekijken we hoe hoogbegaafde personen leren en denken, wat de basis vormt voor de principes achter compacten en verrijken. Vervolgens bekijken we ook wanneer versnelling een optie is en wanneer niet. We gaan ook dieper in op enkele wetenschappelijk onderbouwde curriculummodellen die tegemoet komen aan de leernoden van begaafde leerlingen (nl. Schoolwide Enrichment Model van Renzulli en Integrated Curriculum Model van Tassel-Baska). Ook de taxonomie van Bloom komt aan bod die een stevig en praktisch kader biedt om lessen te verrijken. Een pakket ‘Bloom als verrijkingsmethode’ krijg je dan ook mee als cadeau! Ook alle aspecten van verrijkingsklassen (doelstellingen, evaluatie, selectiecriteria deelnemers etc. ) worden behandeld. Tijdens deze lesdagen komt zowel onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs als onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs aan bod. Bij dit alles vertrekken we steeds vanuit de wetenschappelijke studies.

In de voorlaatste module van de opleiding bespreken we de mindsettheorie van Carol Dweck. Je leert de kenmerken van groei- en vaste mindset en krijgt inzicht in de mate waarin mindset een impact heeft op het gedrag. Mindset is een belangrijke onderliggende factor bij het ontstaan van onderpresteren. Vervolgens gaan we dieper in op een aantal motiverende leerkrachtenstijlen vanuit de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. Hierdoor verwerf je inzicht in de verschillende vormen van motivatie en hoe deze een rol spelen bij hoogbegaafde personen.

In de laatste module maken we uitgebreid samen tijd voor reflectie over datgene wat de afgelopen lesdagen werd geleerd. We bespreken tijdens een intervisie ook enkele van jullie eigen cases. Hierdoor krijg je handvaten om de verworven theoretische kennis te vertalen naar je eigen schoolcontext. We begeleiden je ook bij een eerste start tot het opmaken van een beleid op leerlingenbegeleiding met de focus op cognitief sterk functioneren.

Studiebelasting

De studiebelasting voor de opleiding is circa 110 uur waarvan 7 opleidingsdagen en zelfstudie.

Certificaat

Deelnemers die aanwezig zijn geweest bij 80% van de bijeenkomsten, ontvangen na afloop een vormingsattest.

Groepsomvang

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 20 deelnemers.

Lesgevers

De verdiepingsopleiding wordt gedoceerd door

  • dra. Sabine Sypré (ECHA Specialist | Verantwoordelijke opleidingen Hoogbloeier Gifted Academy®)
  • Ilse Verhoeven (Verantwoordelijke onderwijs Hoogbloeier Gifted Academy)

Planning en locatie

Zie agenda

Tarieven

  • Vroegboektarief (geldig tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding): €1603,- (excl. 21% BTW) (i.e. €1940,- incl. BTW)
  • Normaaltarief: €1752(excl.21% BTW) (i.e. €2120,- incl.BTW)

Inbegrepen in de prijs: 7-daagse opleiding, syllabus, handouts en illustratief lesmateriaal (TED-talks, artikelen, etc.), koffie/thee/water en lunch +  bonus: pakket ‘Bloom als verrijkingsmethode’

Van deze opleiding wordt een factuur gemaakt.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op via 0468 096 644‬ of mail naar info@giftedacademy.be.

Inschrijven kan hiernaast, linksboven op onze agenda.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987