Expertopleiding hoogbegaafdheid

Expertopleiding hoogbegaafdheid2023-01-06T13:43:45+01:00

Expert hoogbegaafdheid

Als onderwijs- of zorgprofessional kom je regelmatig in aanraking met hoogbegaafde kinderen of jongeren. Ben je (zorg)leerkracht en ken je de basisprincipes van hoogbegaafd onderwijs, maar ontbreekt het je nog een kennis om dit structureel te verankeren in de dagdagelijkse klaspraktijk? Ben je CLB-medewerker en wil je (nog beter) begrijpen waarom hoogbegaafde jongeren soms tot onderpresteren komen zodat je weet hoe je hen optimaal kanbegeleiden? Ben je psycholoog, orthopedagoog, coach,… en zie je regelmatig hoogbegaafde kinderen/jongeren in je praktijk maar zoek je nog extra kennis die je kan implementeren in je praktijk?….

Herken je je in één van bovenstaande situaties, dan is onze expertopleiding beslist iets voor jou. Met deze zeer uitgebreide en diepgaande theoretische opleiding vergroot je je wetenschappelijke kennis op het gebied van signaleren en begeleiden van hoogbegaafden in het basisonderwijs, secundair onderwijs of in een adviespraktijk. Tijdens de opleiding worden concrete cases afgewisseld met wetenschappelijke theorievorming over het onderwerp. Hierdoor ben je in staat om wetenschappelijk onderbouwde adviezen te geven en daar een juiste praktische aanpak aan te koppelen.

Voor professionelen in het onderwijs (leerkrachten, zorgleerkrachten, CLB-medewerkers, pedagogische ondersteuners, …) en andere hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches, etc.) die reeds met hoogbegaafde en getalenteerde kinderen en jongeren aan de slag zijn en meer theoretische achtergrond en praktische verdieping wensen.

Resultaat

Na deze opleiding heb je een uitgebreide en diepgaande theoretische, wetenschappelijke achtergrond over hoogbegaafdheid met dewelke je de vertaalslag kan maken naar je eigen praktijk en je handvaten krijgt om meer- en hoogbegaafde personen te begeleiden.

Na deze opleiding

 • Beschik je over een uitgebreid wetenschappelijk kader om hoogbegaafdheid te definiëren en omschrijven;
 • Heb je een uitgebreide theoretische wetenschappelijke achtergrond die je in staat stelt om het gedrag van hoogbegaafde kinderen correct te interpreteren;
 • Ken je de voor- en nadelen van de signaleringsprotocollen die er op de markt zijn;
 • Ken je uitgebreidere methodes van hoogbegaafd onderwijs, incl. verrijkingsklassen;
 • Heb je inzicht verworven in de verschillende vormen van motivatie en weet je hoe je hoogbegaafde kinderen kan motiveren;
 • Heb je inzicht verworven in het ontstaan van onderpresteren en weet je hoe je dit fenomeen kan omkeren;
 • Heb je meer inzicht in de heterogeniteit van hoogbegaafde personen.

8 Dagen-programma

Op deze eerste dag krijg je een overzicht van hoe hoogbegaafdheid doorheen de jarenin de maatschappij werd gezien en hoe onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen is ontstaan. Verder gaan wedoor op enkele modellen die de definitie van intelligentie verbreden: meervoudige intelligentie van Gardner, succesvolle intelligentie van Sternberg, het Delphimodel en de ‘Theory of Positive Desintegration’ van Dabrowski komen uitgebreid aan bod.

Op deze tweede dag gaan we dieper in op het herkennen van hoogbegaafdheid. We bekijken hoe een signaleringsprotocol kan helpen om hoogbegaafde leerlingen in de klas op te sporen (zonder dat een IQ-test vereist is). Je krijgt een uitgebreide kijk op een aantal signaleringsprotocollen die op de markt beschikbaar zijn. Vervolgens bekijken we ook het diagnosticeren zelf: een aantal intelligentietesten worden besproken en de voor- en nadelen van testen worden verduidelijkt.

Op deze twee opleidingsdagen gaan we dieper in op enkele wetenschappelijk onderbouwde curriculummodellen die tegemoet komen aan de leernoden van hoogbegaafde leerlingen (nl. Schoolwide Enrichment Model van Renzulli en Integrated Curriculum Model van Tassel-Baska). Ook de taxonomie van Bloom komt aan bod die een stevig en praktisch kader biedt om lessen te verrijken. Een pakket ‘Bloom als verrijkingsmethode’ krijg je dan ook mee als cadeau! Ook alle aspecten van verrijkingsklassen (doelstellingen, evaluatie, selectiecriteria deelnemers etc. ) worden behandeld. Tijdens deze twee lesdagen komt zowel onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs als onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen in het secundair onderwijs aan bod.

In de verdiepingsopleiding hebben we bekeken hoe mindset een verklaring kan zijn voor het al dan niet gemotiveerd zijn van hoogbegaafden. Tijdens deze vijfde lesdag gaan we dieper in op een aantal andere sociaal-cognitieve modellen i.v.m. motivatie: locus of control van Rotter, de attributietheorie van Weiner, de goal-theorie van Dweck, flow van Csikszentmihalyi en als afsluiter de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci. Hierdoor verwerf je inzicht in de verschillende vormen van motivatie en hoe deze een rol spelen bij hoogbegaafde personen. In de eerste helft van de zesde lesdag wordt deze kennis gebruikt om inzicht te verwerven in het onderpresteergedrag van hoogbegaafden. Er wordt stil gestaan bijmodellen van Rimm en van Whitley die handvaten bieden om onderpresteren om te keren.

In de tweede helft van de zesde lesdag, staan we nog even stil bij hoogbegaafdheid gecombineerd met iets meer. We bekijken hoe we dubbel bijzondere kinderen kunnen herkennen en optimaal kunnen begeleiden, vb kinderen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie,…) of een gedragsstoornis (autisme, AD(H)D,…).

In de zevende en laatste theoretische lesdag gaan we ook dieper in op gender nl. de verschillen tussen hoogbegaafde jongens en meisjes.

Als laatste onderdeel hebben we het over de studiekeuzebegeleiding van hoogbegaafde jongeren. Welke problemen ervaren multipotentiële hoogbegaafden en wat als ze ‘early emergers’ zijn en al heel jong weten welke richting ze uit willen?

Op deze dag maken we uitgebreid tijd voor al jullie vragen, overlopen we samen het examen (voor wie dat wenst af te leggen) en plannen we een intervisiemoment in.

Studiebelasting

De studiebelasting voor de opleiding is circa 130 uur waarvan 8 opleidingsdagen en zelfstudie.

Certificaat

Deelnemers die aanwezig zijn bij 80% van de lesdagen, ontvangen na afloop het vormingsattest. Na de expertopleiding kan worden deelgenomen aan een theoretisch examen waarna je, indien geslaagd, een Certificaat Specialist Hoogbegaafdheid kan ontvangen.

Groepsomvang

De groep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers om te zorgen voor een maximale persoonlijke inbreng en interactie.

Lesgevers

 • dra. Sabine Sypré, ECHA Specialist, Verantwoordelijke opleidingen Hoogbloeier Gifted Academy®
 • Veerle Cool, expert hoogbegaafdheid

Planning en locatie

Zie agenda

Toelatingsvoorwaarden

Het volgen van de Verdiepingsopleiding Hoogbegaafdheid is vereist om aan deze opleiding te kunnen deelnemen. Indien je vermoedt dat je al over voldoende basiskennis over hoogbegaafdheid beschikt om deze opleiding toch te kunnen aanvatten, vragen wij je om een motivatie te mailen waarin je je eigen situatie beschrijft met een overzicht van de reeds gevolgde opleidingen en je werkervaringen met hoogbegaafde personen. deze motivatie mag je mailen naar info@giftedacademy.be.

Tarieven

 • Vroegboektarief (geldig tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding): €2024,79  (excl. 21% BTW) (i.e. 2450,– incl. BTW)
 • Normaaltarief: €2227,27  (excl. 21% BTW) (i.e. 2695,– incl. BTW)

Inbegrepen in de prijs: 8-daagse opleiding, syllabus, handouts en illustratief lesmateriaal (TED-talks, artikelen, etc.), koffie/thee/water en lunch +  bonus: pakket ‘Bloom als verrijkingsmethode’.

Van deze opleiding wordt een factuur gemaakt.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op op 0478 206 987 of per mail naar info@giftedacademy.be.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987