Expertopleiding hoogbegaafdheid

Expertopleiding hoogbegaafdheid2021-09-07T14:15:06+02:00

Specialist hoogbegaafdheid

Als professional in het onderwijs of zorgsector kom je al regelmatig in aanraking met hoogbegaafde kinderen of jongeren. Ben je leerkracht en je kent de basisprincipes van hoogbegaafd onderwijs, maar je wil meer? Ben je CLB-medewerker en je wilt weten hoe je hoogbegaafde onderpresteerders kan begeleiden? Ben je psycholoog, orthopedagoog, coach,… en begeleid je regelmatig hoogbegaafde kinderen in je praktijk? Dan is deze expertopleiding een noodzaak om wetenschappelijk onderbouwde adviezen te kunnen geven en daar een juiste praktische aanpak aan te kunnen koppelen.

Voor professionelen in het onderwijs (leerkrachten, zorgleerkrachten en CLB-medewerkers) en andere hulpverleners (psychologen, orthopedagogen, coaches) die reeds met hoogbegaafde en getalenteerde kinderen aan de slag zijn en meer theoretische achtergrond en praktische verdieping wensen.

Met deze zeer uitgebreide expertopleiding vergroot je je wetenschappelijke kennis op het gebied van signaleren en begeleiden van hoogbegaafden in het basisonderwijs, secundair onderwijs of in een adviespraktijk. Tijdens de opleiding worden concrete cases afgewisseld met wetenschappelijke theorievorming over het onderwerp. Hierdoor ben je in staat om in je klas of in je praktijk het hoogbegaafde kind en zijn ouders nog effectiever te gaan begeleiden. Hierdoor zal het kind beter in zijn vel zitten en zal zijn talent gaan openbloeien.

Resultaat

Na deze opleiding heb je een zeer grote theoretische wetenschappelijke achtergrond waarom bepaald gedrag zich uit bij hoogbegaafde kinderen. Hierdoor ben je in staat om in je klas of in je praktijk dieper aan de slag te gaan met hoogbegaafde kinderen en:

  • Heb je een grotere theoretische wetenschappelijke achtergrond over het gedrag van hoogbegaafde kinderen;
  • Weet je welke signaleringsprotocollen met hun voor- en nadelen er op de markt zijn;
  • Ken je uitgebreidere methodes van hoogbegaafd onderwijs, incl. plusklassen;
  • Weet je hoe je hoogbegaafde kinderen kan motiveren;
  • Weet je hoe je onderpresteren kan omkeren;
  • Heb je meer inzicht in de heterogeniteit van hoogbegaafde kinderen.

8 Dagen-programma

Op deze eerste dag krijg je een historisch overzicht van hoe hoogbegaafdheid in de jaren heen werd gezien en hoe onderwijs voor hoogbegaafd leerlingen werd gevormd. Verder gaan we, na de modellen die reeds in de verdiepingsopleiding zijn gezien, door op enkele modellen die de definitie van intelligentie verbreden: Gardner, Sternberg, Heller, het Delphimodel en Dabrowski komen uitgebreid aan bod.
Op deze tweede dag gaan we verder in op het herkennen van hoogbegaafdheid. We bekijken hoe een signaleringsprotocol kan helpen om hoogbegaafde leerlingen in de klas op te sporen, zonder dat daarom meteen een IQ-test vereist is. Je krijgt een uitgebreide kijk in een aantal signaleringsprotocollen die op de markt zijn. Vervolgens bekijken we ook het diagnosticeren zelf, waarbij een aantal types van intelligentietesten wordt besproken en wordt verduidelijkt wat de voor- en nadelen van testen zouden kunnen zijn.
Op deze twee dagen gaan we dieper in op enkele wetenschappelijk ondersteunde onderwijsmodellen die heel interessant zijn voor hoogbegaafde leerlingen – sommige van deze modellen bereiken ook álle leerlingen. We leren je de taxonomie van Bloom aan om die als verrijkingsmethode te gaan gebruiken. Een pakket ‘Bloom als verrijkingsmethode’ krijg je dan ook mee als cadeau!
We besteden ook een volledige dag aan verrijkingsklassen: hoe zet je een plus- of kangoeroeklas op? Wat wil je ermee bereiken? Wie moet of mag hieraan deelnemen? Welke leerinhoud wordt best aangeboden in deze kangoeroeklassen? Hier mag je ook zélf proeven van een uitdagende opdracht!
In de verdiepingsopleiding hebben we bekeken hoe mindset een verklaring kan zijn voor het al dan niet gemotiveerd zijn van hoogbegaafden. Naast deze theorie van Dweck worden nog een aantal andere sociaal-cognitieve modellen i.v.m. motivatie bekeken: locus of control van Rotter, de attributietheorie van Weiner, de goal-theorie van Dweck die de basis vormt van haar mindsettheorie, flow van Csikszentmihalyi en als afsluiter de zelfdeterminatietheorie van Ryan en Deci.
Vervolgens gaan we bekijken hoe we het onderpresteergedrag van hoogbegaafden kunnen omkeren, via de modellen van Rimm en van Whitley.
Om het theoretische gedeelte af te sluiten, staan we nog even stil bij hoogbegaafdheid gecombineerd met iets meer. We bekijken hoe we kinderen die dubbel bijzonder zijn, moeten begeleiden. Kinderen met een leerstoornis (dyslexie, dyscalculie,…) of een gedragsstoornis (autisme, AD(H)D,…).
Vervolgens gaan we ook dieper in op gender nl. de verschillen tussen hoogbegaafde jongens en hoogbegaafde meisjes.
Als laatste onderdeel gaan we studiekeuzebegeleiding bekijken van hoogbegaafde jongeren. Welke problemen ervaren multipotentiële hoogbegaafden en wat als ze ‘early emergers’ zijn en al heel jong weten welke richting ze uit willen?
Op deze dag gaan we in op al jullie vragen, bekijken we het examen (voor wie dat wenst af te leggen) en gaan we opnieuw een intervisie doen.

Studiebelasting

De studiebelasting voor de opleiding is circa 180 uur waarvan 7 opleidingsdagen, 1 terugkomdag, zelfstudie, opdrachten, uitproberen in eigen klas/praktijk. Uiteraard is dit erg afhankelijk van je eigen inzet en enthousiasme en de tijd die je beschikbaar hebt.

Certificaat

Deelnemers die aanwezig zijn geweest bij 80% van de bijeenkomsten en aan alle opdrachten hebben voldaan, ontvangen na afloop het aanwezigheidsattest. Na de expertopleiding kan worden deelgenomen aan een theoretisch examen waarna je, indien geslaagd, een Certificaat Specialist Hoogbegaafdheid kan ontvangen.

Groepsomvang

De groep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 12 deelnemers om te zorgen voor een maximale persoonlijke inbreng en interactie.

Lesgever

Liesbet De Wit, expert hoogbegaafdheid

Karine Janssens, expert hoogbegaafdheid

Els Gudders, expert hoogbegaafdheid

Isabel V.C, expert hoogbegaafdheid

Maaike Martens, expert hoogbegaafdheid

Marlies Tierens, expert hoogbegaafdheid

Leticia Vandemeersche, expert hoogbegaafdheid

Planning en locatie

Zie agenda

Toelatingsvoorwaarden

Het volgen van de verdiepingsopleiding Wegwijs met wijze kinderen is vereist om aan deze opleiding te kunnen deelnemen. Indien je vermoedt dat je al over voldoende basiskennis over hoogbegaafdheid beschikt om deze opleiding toch te kunnen aanvatten, vragen wij je om een motivatie te mailen waarin je je eigen situatie beschrijft, je reeds gevolgde opleidingen, maar vooral je werkervaringen met hoogbegaafde en getalenteerde kinderen.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail:
tel. 0468 096 644‬ of mail naar liesbet@giftedacademy.be.

Vervolgopleiding

Als u de expertopleiding heeft afgerond en geslaagd bent voor het theoretisch examen, kunt u toegang verkrijgen tot een praktische opleiding tot Hoogbloeier-coach.

Tarieven

Vroegboektarief (geldig tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding): €2024,79  (excl. 21% BTW) (i.e. 2450,– incl. BTW)

Normaaltarief: €2227,27  (excl. 21% BTW) (i.e. 2695,– incl. BTW)

Inbegrepen in de prijs: 8-daagse workshop, uitgebreide syllabus, oefenmateriaal, koffie/thee/water en broodjeslunch, bonus: pakket ‘Bloom als verrijkingsmethode’.
Mooi meegenomen: als kleine resp. middelgrote ondernemer krijgt u met de KMO-portefeuille 30% korting!

Van deze opleiding wordt een factuur gemaakt.

Wilt u meer informatie of een afspraak maken, neem dan telefonisch contact op of per mail:
tel. 0468 096 644‬ of mail naar liesbet@giftedacademy.be.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 468 498 995