Nascholing -> Differentiëren met Bloom (Geannuleerd!)

Nascholing -> Differentiëren met Bloom (Geannuleerd!)2020-03-23T17:05:10+01:00
Kaart wordt geladen...


Datum
26/03/2020
09:30-12:30

Locatie
De Punt - Bedrijvencentrum
Kerkstraat 108
9050 Gent
België

Categorie


Ook sterke leerlingen uitdagen door te differentiëren met Bloom

In deze nascholing, die je een praktische tool biedt om te differentiëren, leer je om je lessen zo aan te passen dat je er zowel tragere als sterkere leerlingen mee bereikt.  Door vragen en opdrachten in een les op te nemen die zowel een beroep doen op het ‘lagere orde-denken’ (kennis, begrip en toepassing) als het ‘hogere orde-denken’ (analyseren, evalueren en creëren), wordt tijdens de les op het gehele cognitieve domein een beroep gedaan, m.a.w. je bereikt er àlle leerlingen mee. Ook de sterkere leerlingen worden erdoor uitgedaagd. Wij hebben een praktisch hulpmiddel ontwikkeld om je gewone lessen (wereldoriëntatie, rekenen, taal,…) up te graden zodat je zowel de tragere als de sterkere leerlingen hiermee bereikt.

Doelgroep:

Leerkrachten kleuteronderwijs, lager en secundair onderwijs, directies, zorgcoördinatoren

Resultaat:

In deze nascholing leren we je heel kort de theorie aan, maar gaan we uitgebreid kijken hoe je dit praktisch aanpakt.  

Wat breng je best mee naar deze workshop:

  • Een uitgeschreven lesvoorbereiding van een les die je normaal zou geven in de klas (vak maakt niet uit)
  • Een leerlingenwerkboek van een bepaalde methode (vak maakt niet uit)
  • Eventueel een voorbeeld van verrijkingsmateriaal dat je nu al in de klas gebruikt bij sterkere leerlingen 

Meer info over onze nascholingen vind je hier.

Coördinator: Zoë Van den Troost

Lesgever: Els Gudders, Meer Mij

Extra informatie:

Wegens de maatregelen die genomen worden door verschillende instanties betreffende het COVID19 virus, verplaatsen we onze interne en externe opleidingen uit voorzorg. Niettemin willen we je leerhonger en interesse ondersteunen en onze missie “wij laten geen talent verloren gaan” ook in deze uitdagende tijden waarmaken. Daarom bieden we onderstaande oplossing aan.

Alle personen die ingeschreven waren (of zich nog wensen in te schrijven) voor externe vormingen tijdens de maand maart 2020, mogen ervan uitgaan dat ze de vorming nog steeds kunnen bijwonen door middel van (interactieve) webinars. 

Indien je een internetverbinding en een smartphone/laptop of computer ter beschikking hebt, kan je de vorming gewoon bijwonen op aangegeven datum en uur. Deelnemers kunnen de vorming rechtstreeks op hun eigen computer/smartphone volgen en de spreker(s) zien en horen, het contact met de spreker over en weer wordt mogelijk gemaakt door middel van vraag-en-antwoordsessies.

We zijn dus nu aan het uitzoeken en -pluizen welke tools we ter onze beschikking kunnen stellen om dit aan te bieden en vooral wanneer we dit zullen aanbieden.

Data en aangepaste prijzen worden ASAP gecommuniceerd via onze website en facebook pagina.

Indien je je reeds hebt ingeschreven, dan ontvang je een e-mailtje met de wijzigingen.

Nascholing -> Differentiëren met Bloom (Geannuleerd!)

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987