Online – Navorming: Verrijkend lesgeven in het Vak Latijn

Online – Navorming: Verrijkend lesgeven in het Vak Latijn2021-11-10T12:19:30+01:00
  • Verrijken in het vak Latijn
Kaart wordt geladen...


Datum
16/11/2021
09:00-12:00

Locatie
CC Hasselt
Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
3500 Hasselt
België

Categorie


*** Door de stijgende covidcijfers zal deze navorming online doorgaan ***

Hoe pak je het differentiëren in je lessen Latijn concreet aan, mét ook voor de cognitief sterke leerlingen? Hoe bouw je je les zo op dat je alle leerlingen op hun niveau kan uitdagen?

In deze navorming krijg je enkele (uitgewerkte) voorbeelden op basis van de boeken Pegasus Novus en Veni en ga je ook zelf aan de slag met het verrijken van je eigen lesmateriaal.

Programma en werkvormen:

Deel 1 (kort): Taxonomie van Bloom verkennen gekoppeld aan de kenmerken van hoogbegaafden + overzicht van enkele uitgewerkte lessen uit Pegasus Novus en Veni (grammatica, lectuur en cultuur).

Deel 2 (klemtoon): Je gaat zelf aan de slag. Je neemt lesmateriaal mee dat binnenkort in je klas aan bod komt en je bereidt dat voor met specifieke aandacht voor niveauverschillen (dus ook voor de hoogbegaafden en cognitief sterke leerlingen) in al je klassen.

Doelstellingen

Op het einde van de navorming

  1. ken je de specifieke kenmerken van hoogbegaafden
  2. ken je de principes om verrijkend lesmateriaal uit te werken binnen je vak Latijn
  3. heb je een eigen uitgewerkte les om meteen in de klas te gebruiken
  4. heb je enkele voorbeelden van verrijkend evalueren

Lesgeefster Leticia Vandemeersche is leerkracht Klassieke Talen en heeft afgelopen jaren haar vakinhoudelijke kennis gekoppeld aan de expertise rond hoogbegaafdheid. Ze deelt met veel plezier haar materialen aan de deelnemers.

Online - Navorming: Verrijkend lesgeven in het Vak Latijn

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987