ONLINE Studiedag Gifted Academy – vrijdag 19 maart

ONLINE Studiedag Gifted Academy – vrijdag 19 maart2021-03-15T09:42:28+01:00
Kaart niet beschikbaar


Datum
19/03/2021
Hele dag

LocatieCategorie


Inhoud:

9u30-11u30: Giftedness and the resistance to conform: lezing & debat (Lianne Hoogeveen)

11u30-12u00: Netwerkgelegenheid

12u00-13u00: Middagpauze

13u00-14u45: Sterke leerlingen in de klas. Basistools voor verrijkend lesgeven: lezing & debat (Leticia Vandemeersche)

14u45-15u00: pauze

15u00- 16u30: Verwelkoming & netwerkgelegenheid met nieuwe lichting pas afgestudeerden

Tarieven:

    • Gratis voor alle leden van het Hoogbloeier en Alumni netwerk, klik hier
    • 115 Euro (incl. BTW) voor alumni van onze verdiepings- en/of expertopleiding

Van deze opleiding wordt een factuur gemaakt.

Leden en niet-leden dienen zich in te schrijven via onderstaand formulier.

Organisator:
Gifted Academy


Toelichting inhoudelijke sessies

9u30-11u30: Giftedness and the resistance to conform: lezing & debat (Lianne Hoogeveen)

Creativiteit wordt in verschillende theoretische modellen als een kerneigenschap van hoogbegaafdheid beschouwd. In ons onderwijssysteem wordt deze creativiteit echter niet altijd geaccepteerd, geapprecieerd, laat staan gestimuleerd… Het gevaar bestaat erin dat hoogbegaafde kinderen & jongeren zich conformeren waardoor deze waardevolle eigenschap ‘verloren’ gaat. Welke gevolgen brengt dit met zich mee en zijn er manieren om deze creativiteit wel een plaats te geven binnen ons onderwijs-maatschappij?

Op basis van een recente internationale literatuurstudie brengt Lianne Hoogeveen ons de laatste nieuwe inzichten op dit terrein. Aansluitend gaan we hierover met elkaar in debat.

Dr. Lianne Hoogeveen is ontwikkelingspsychoog en hoofdopleider van de ECHA en RITHA training bij het Radboud Centrum Sociale Wetenschappen (Radboud Universiteit). Daarnaast is zij als docent verbonden aan de afdeling Pedagogische Wetenschappen, waar zij o.a. de mastervariant ‘Gifted Education’ coördineert. Hoogeveen verricht wetenschappelijk onderzoek op het gebied van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen. Haar promotieonderzoek (2008) richtte zich op sociaal emotionele effecten van het versnellen van de schoolloopbaan van hoogbegaafde leerlingen. Lianne Hoogeveen werkt samen met collega’s van verschillende binnen- en buitenlandse universiteiten. Als GZ–psycholoog adviseert en behandelt zij kinderen, adolescenten en volwassenen bij CBO Talent Development.

13u00 – 14u45: Sterke leerlingen in de klas. Basistools voor verrijkend lesgeven: lezing & debat (Leticia Vandemeersche)

Leticia legt ons uit hoe lessen kunnen verrijkt worden zodat niet alleen de sterke, maar àlle leerlingen in de klas kunnen groeien. Ze baseert zich hierbij op haar recent verschenen boek, waarin aan de hand van enkele theoretische modellen en de Taxonomie van Bloom wordt beschreven welke kleine, haalbare ingrepen voor een groter leerrendement zorgen.

Leticia Vandemeersche is leerkracht Klassieke Talen. In haar coachingspraktijk Oida begeleidt ze hoogbegaafde jongeren en hun ouders. Daarnaast is ze partner bij Hoogbloeier, het Vlaams expertisenetwerk voor hoogbegaafdheid.

 

ONLINE Studiedag Gifted Academy - vrijdag 19 maart

Inschrijven

Dit evenement is helaas volzet. Indien u voor dit soort van evenement interesse heeft, stuur een mailtje naar info@giftedacademy.be.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987