Studiedag Gifted Academy | vrijdag 17 juni 2022

Studiedag Gifted Academy | vrijdag 17 juni 20222022-06-10T10:33:25+02:00
Kaart wordt geladen...


Datum
17/06/2022
09:00-18:00

Locatie
Congres- en erfgoedcentrum Lamot
Van Beethovenstraat 8-10
2800 Mechelen
België

Categorie


Agenda

  • 09u00 – 09u30: Onthaal & koffie
  • 09u30 – 09u45: Verwelkoming
  • 09u45 – 11u45: Wetenschappelijke bijdrage over  individuele verschillen in sensitiviteit voor de omgeving door prof. Patricia Bijtebier
  • 11u45 – 13u30: Lunchpauze
  • 13u30 – 15u30: Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid in de praktijk: een complex samenspel door Els Van Schepdael
  • 15u45 – 16u30: Diploma-uitreiking, verwelkoming van & netwerkgelegenheid met nieuwe afgestudeerden
  • 16u30 – 18u00: Receptie

Tarieven

Voor deze opleiding wordt een factuur gemaakt. Partners en alumni dienen zich in te schrijven via onderstaand formulier.

Organisator

Hoogbloeier Gifted Academy®. Voor meer informatie over deze studiedag, contacteer Liesbet De Wit op 0468 096 644 of via liesbet@giftedacademy.be

Toelichting inhoudelijke sessies

Paardenbloemen, orchideeën en – wie weet – ook tulpen: over individuele verschillen in sensitiviteit voor de omgeving

In deze wetenschappelijke bijdrage wordt het concept hoogsensiviteit zoals beschreven door Elaine Aron gesitueerd in de bredere literatuur over individuele verschillen in gevoeligheid voor de omgeving en wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste wetenschappelijke bevindingen tot dusver, met aandacht voor zowel verworven inzichten als nog openstaande vragen. In het bijzonder wordt ook stilgestaan bij de relatie tussen hoogsensitiviteit en persoonlijkheid. Er is consensus over dat hoogsensiviteit geen stoornis is, maar veeleer een aspect van persoonlijkheid. Hoe moeten we ons dat voorstellen? Is het een nieuwe persoonlijkheidsdimensie, naast de klassiek onderscheiden vijf dimensies? Of is het veeleer een persoonlijkheidstype, een profiel van persoonlijkheidsfacetten? Wat betekent dat voor de diagnostiek ervan?

Hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid in de praktijk: een complex samenspel

In de bijdrage wordt het concept hoogsensitiviteit gelinkt met hoogbegaafdheid. In 2016 werd een studie uitgevoerd door Elke Van Hoof en Rianne Van de Ven omtrent de relatie hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid. Zijn alle hoogbegaafden hoogsensitief of hooggevoelig ? Of omgekeerd ? Wat is de link met het Delphimodel en de overexcitabilities van Dabrowski ?

In deze praktijkgerichte sessie werken we vraaggestuurd waarbij we inzoomen op concrete vragen en casussen vanuit de deelnemers. We nodigen jullie uit om vragen die je graag voorlegt en casussen die je wil bespreken omtrent dit thema door te sturen naar coachels@telenet.be en liesbet@giftedacademy.be en dit uiterlijk vóór vrijdag 10 juni.

Voorstelling van de sprekers

Patricia Bijttebier

Patricia Bijttebier is hoogleraar aan de Onderzoekseenheid Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context van KU Leuven en directeur van het recent opgerichte KU Leuven Instituut voor Kind en Jeugd. Ze doceert opleidingsonderdelen in het domein van de ontwikkelingspsycho(patho)logie en de psychodiagnostiek. Haar onderzoek focust op processen en mechanismen die een rol spelen in de ontwikkeling van zowel internaliserende als externaliserende problemen in kindertijd en adolescentie, met onder meer aandacht voor individuele verschillen in sensitiviteit voor de omgeving.

Els Van Schepdael

Els Van Schepdael is oorspronkelijk economisch geschoold, maar was steeds gepassioneerd door mensen en wat hen beweegt. Ze heeft zich dan ook binnen de economie steeds toegespitst op het menselijke aspect: communicatie, marketing en HR. Binnen het domein van de human resources heeft ze meer een meer een coachende functie opgenomen en zich hierin beginnen bijscholen. Via haar kinderen werd ze dan weer getriggerd door onderwerpen als hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit en heeft ze zich hierin verder verdiept. Ze volgende opleidingen in de volgende domeinen: hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, coaching, KernTalentenanalyse, loopbaanbegeleiding, mindset, …

Studiedag Gifted Academy | vrijdag 17 juni 2022

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987