Studiedag Gifted Academy | vrijdag 29 oktober 2021

Studiedag Gifted Academy | vrijdag 29 oktober 20212021-10-26T14:23:03+02:00
Kaart wordt geladen...


Datum
29/10/2021
09:30-18:00

Locatie
Bedrijvencentrum De Punt
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
België

Categorie


Agenda

  • 09u30-09u45: Verwelkoming
  • 09u45-11u45: Intens mens in ontwikkeling – Lezing en debat door Lotte van Lith
  • 11u45-13u30: Lunchpauze
  • 13u30-15u30: Voorbij goed en kwaad. Existentiële zelfontwikkeling in begaafde volwassenen – Lezing en debat door Dr. Stijn Smeets
  • 15u45-16u30: Diploma-uitreiking, verwelkoming & netwerkgelegenheid met nieuwe afgestudeerden
  • 16u30-18u00: Receptie

Tarieven

Voor deze opleiding wordt een factuur gemaakt. Partners en alumni dienen zich in te schrijven via onderstaand formulier.

Organisator

Hoogbloeier Gifted Academy. Voor meer informatie over deze studiedag, contacteer Liesbet De Wit op 0468 096 644 of via liesbet@giftedacademy.be

Coronamaatregelen

Voor deelname aan deze studiedag is geen corona-safe ticket nodig. Het dragen van een mondmasker is echter wel verplicht.

Toelichting inhoudelijke sessies

09u45-11u45: Intens mens in ontwikkeling – Lezing en debat door Lotte van Lith

In deze inspirerende sessie benaderen we begaafdheid vanuit ontwikkelingsperspectief. We staan er allereerst bij stil wat een mens nodig heeft om te leven en te floreren en worden hierbij gul gegidst door kennis uit humanistische ontwikkelingspsychologie. Vervolgens hebben we aandacht voor psychologische groeidynamiek en invloedhebbende factoren binnen persoonlijkheidsontwikkeling. Onder andere de theorie van positieve desintegratie is hierbij een inspiratiebron.  We hebben tevens oog voor de rol van de complexe context in welzijn en ontwikkeling van een begaafd persoon. Welke invloed hebben tegenslagen en frustraties op emotionele en creatieve ontwikkeling?  En ook begaafdheidskenmerken als intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving komen aan bod. We bevragen hoe deze kenmerken –  in interactie met de besproken behoeften – ontwikkelkansen en uitdagingen met zich mee kunnen brengen. En, wat kunnen we als begeleiders voor begaafde (jong)volwassenen in een ontwikkelingsproces betekenen? Als deelnemer word je tevens uitgenodigd om na te denk­en over wie je bent als mens en hoe je denkt en voelt over levenslang ontwikkelende begaafdheid.

Lotte van Lith is docent, senior trainer, coach en auteur. Zij heeft zich onder ander gespecialiseerd in de psychologie en context van begaafde ontwikkeling. Binnen haar bedrijf A Lot of Complexity verzorgt zij workshops en verdiepingsmodules voor zowel professionals als particulieren. Ook is ze individueel begeleider van begaafde adolescenten en jongvolwassenen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als docent is ze onder andere betrokken bij de School of Thinking (Vrije Universiteit Brussel) en de Buckminster Games (Brugge). Lotte is bekend om haar werk met de positieve desintegratie theorie, wordt geïnspireerd door studie van complexiteit en doceert tevens over creativiteit en talentontwikkeling. Ze is een veelgevraagd spreker en recent is haar bundel ‘Intens mens’ uitgekomen. Deze bundel zal tijdens de studiedag te verkrijgen zijn tegen de prijs van 35,00€.

 

13u30-15u30: Voorbij goed en kwaad. Existentiële zelfontwikkeling in begaafde volwassenen – Lezing en debat door Dr. Stijn Smeets

Als we spreken over welzijn bij volwassenen gaat het vaak over de zoektocht naar geluk, het creëren van zinvolheid en het consolideren van je identiteit. De grote wijsheidstradities (religie, spiritualiteit, filosofie) wijzen echter vaak in een tegenovergestelde richting: het cultiveren van een non-duale staat die voorbij geluk of ongeluk ligt, de deconstructie van verhalen waarmee je zin geeft aan je leven, en de realisatie dat je identiteit en je ervaring van individualiteit illusies zijn. Begaafde volwassenen begeleiden tot een optimale ervaring van leven vereist dus dat we verder denken dan de huidige wetenschappelijke en conventionele inzichten. Vertrekkend vanuit wetenschappelijke inzichten, neemt deze interactieve workshop je mee op een kleurrijke exploratie van ideeën en technieken voor de begeleiding van begaafde volwassenen opdat ze hun plaats in de wereld vinden.

Stijn is gespecialiseerd in de sociaal-emotionele ontwikkeling van intellectueel getalenteerde jongeren en volwassenen. (MS in psychologie, KULeuven; PhD in psychologie, Vanderbilt University, VS). In zijn doctoraat deed hij onderzoek naar de determinanten van geluk, bloei, voldoening, sociale participatie en succes bij cognitief getalenteerde individuen gedurende het hele leven (Study of Mathematically Precocious Youth, a 40-year longitudinal study). Hij werkte voor Vanderbilt’s Programs for Talented Youth, Modesto (“Getalenteerde mensen helpen een gelukkig en productief leven te bereiken”; oprichter), CBO Nijmegen (Radboud Universiteit), Project Talent (KULeuven) en de Expert Unit Giftedness (PraxisP, KULeuven; mede-oprichter ). Na zijn promotie ging hij verder met het bestuderen van existentiële zelfontwikkeling, met behulp van meer delicate-empirische methoden. Samen met artistiek onderzoeker Elke van Campenhout startte hij een transspiritueel praktijkcentrum voor ervarings- en artistiek onderzoek over hedendaagse belichaamde filosofie en spiritualiteit. Naast zijn werk met mensen die goed redeneren, begeleidt hij palliatieve patiënten (www.avondgloed.be), maar ook stellen op hun reis van liefde en intimiteit (www.houseofthebeloved.eu).

Studiedag Gifted Academy | vrijdag 29 oktober 2021

Inschrijven

Inschrijvingen zijn gesloten.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987