Betrek alle leerlingen bij uitdagende activiteiten

Drie zaken die lesgeven plezierig en verrijkend maken zodat het klasklimaat bevorderd wordt.

Wanneer we de pedagogie van hoogbegaafd onderwijs gaan toepassen in àlle klassen kan dit leiden tot een totale verbetering van de gehele schoolpopulatie. Dat is het doel van het werk van Joseph Renzulli, een verrijkend proces dat het “schoolbrede verrijkingsmodel” (SEM) genoemd wordt.

Het betekent dat we niet de standaardnormen van vandaag in vraag gaan stellen of andere manieren om scholen te verbeteren via testen en toetsen gaan bediscussiëren, maar dat we materialen en leerstrategieën gaan onderzoeken die het voorgeschreven curriculum interessanter en leuker kan maken.

Het betekent dat we zowel professionele ontwikkeling als technologische middelen voorzien aan leerkrachten zodat zij de drie doelstellingen van het SEM-model gaan bevorderen: plezier, betrokkenheid en enthousiasme voor het leren zelf.

Leraren die gelukkig zijn, halen altijd de beste resultaten. Zij weten wat het beste werkt in hun klas en ze weten ook dat geen enkele hoeveelheid van standaardisatie, regulering of stapels papierwerk ooit substantieel verschil heeft gemaakt op gebied van schoolresultaten of schoolcultuur.

 • Gemeenschappelijke doelen
  Onderzoek met scholen die het schoolbrede verrijkingsmodel gebruiken, heeft aangetoond dat al wat leraren tijd bespaart, al wat plezier, betrokkenheid en enthousiasme voor leren bevordert én onnodig papierwerk vermindert, meer kans heeft om te worden aangenomen en volgehouden.
  Een benadering die gebaseerd is op verrijking (in plaats van iets erin drillen en herhalen, herhalen, herhalen) verbetert daadwerkelijk de prestaties van leerlingen, vermindert spijbelen, vermindert het aantal bestraffingen, verhoogt de betrokkenheid van studenten en docenten en bevordert een grotere jobtevredenheid bij de leraren.
  Het SEM-model biedt ook mogelijkheden aan scholen om hun eigen unieke benadering van het schoolbrede verrijkingsmodel te ontwerpen, zodat scholen eigenaar worden van hun model en er een grotere betrokkenheid is bij de onderwijzers. Eigenaarschap en creatieve betrokkenheid is wat het model duurzaam maakt en waar je trots op kan zijn. Renzulli gelooft in gemeenschappelijke doelen, maar biedt unieke, eigen middelen voor het bereiken van deze doelen.

 • Geavanceerde niveaus voor alle leerlingen
  Veel nieuwe methodes voor scholen om zichzelf te verbeteren, worden niet volgehouden omdat ze teveel van bovenaf opleggen. Bij vele verbeteringen ontbreken ook creatieve ontwikkelingen en leuke leermogelijkheden die er juist voor zorgen dat onderwijzen een innovatieve en plezierig proces is dat mensen juist aantrekt in het beroep.
  De verbrede opvatting van een totale talentontwikkeling pleit ervoor om algemene verrijkingskansen aan te bieden aan alle leerlingen en hen zo motiveert om zelf gekozen projecten te gaan uitdiepen. Dit is een radicaal andere aanpak dan andere modellen die vereisen dat een leerling eerst als “hoogbegaafd” moet worden gelabeld vooraleer die toegang krijgt tot een verrijkingsklas of andere speciale voorzieningen.
  De nadruk in het werk van Renzulli is het inbrengen van uiterst boeiende en leuke activiteiten in gelijk welk en in alle vereiste leerthema’s. Het is verbazingwekkend om te zien hoe snel leerlingen  analytische vaardigheden en een creatieve en onderzoekende mentaliteit verwerven – in plaats van het simpelweg onthouden van leerstof voor de volgende ronde toetsen die eraan komt. Studies hebben aangetoond dat wanneer leraren zelf genieten en betrokken zijn bij verrijkingsactiviteiten, de hele sfeer en de cultuur van de school verandert.

 • Geïndividualiseerde verrijking
  Technologie maakt dat deze verrijking gemakkelijker beschikbaar is voor de meeste scholen en klaslokalen. Informatie over de sterktes van een leerling kan snel verkregen worden met behulp van een elektronisch opgemaakt profiel dat de interesses van elke leerling, zijn leerstijl, zijn voorkeur om zich uit te drukken en zijn academische sterktes documenteert.
  Een krachtige zoekmachine scant door duizenden verrijkingsactiviteiten en past ze aan aan het profiel van elke leerling. Deze technologie is een unieke tool die ontwikkeld is aan de Universiteit van Connecticut (http://gifted.uconn.edu) dat gepersonaliseerd leren makkelijk maakt. Docenten kunnen dezelfde zoekmachine gebruiken om hun curriculum te onderscheiden door onderwerpen, evenementen of andere trefwoorden in te voeren om verrijkingsactiviteiten op te zoeken die ingedeeld zijn op basis van leeftijd, leerjaar, resultaten en interessegebieden.

Joseph Renzulli is de directeur van het Neag Center For Creativity, Gifted Education, and Talent Development aan de Universiteit van Connecticut.

Vertaling van Renzulli, J. 
District AdministrationInvolving all students in advanced activities
Copyright © 2016 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2018-06-19T19:02:36+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987