Omgaan met (hoog)begaafde kinderen

Wie als leraar of ouder voor het eerst te maken krijgt met een (hoog)begaafd kind, zit vaak met meer vragen dan antwoorden: Hoe reageer ik op wat voor hem blijkbaar normaal is? Hoe ga ik om met al zijn vragen? Waarom roept zijn begaafdheid bij anderen (en mijzelf) irritatie op? Hoe kan ik zijn ontwikkeling het beste ondersteunen? Hoe voorkom ik dat hij gaat onderpresteren? Met wie kan ik daarover eens praten?

In dit boek worden dergelijke vragen serieus genomen. Aan de hand van veel illustraties uit de praktijk worden allerlei aspecten van het omgaan met (hoog)begaafde kinderen behandeld. Op basis van hun ervaring in de begeleiding van ouders en leraren van (hoog)begaafde kinderen benaderen de auteurs deze thematiek vanuit een wat andere invalshoek. Zij zien problemen die ontstaan bij het omgaan met (hoog)begaafde kinderen vooral als afstemmingsproblemen. Problemen op school en thuis zijn dikwijls het gevolg van het ontbreken van een goede wederzijdse afstemming.

Dit boek bevat veel praktische informatie over signalering, opvoedingsvragen en aanpak in de klas. Voor gebruik in opleiding en nascholing zijn tevens vragen en opdrachten opgenomen.

De auteurs:

Drs. Fernanda de Hoop, klinisch pedagoge, en drs. Dolf J.Janson, onderwijskundige, zijn beiden werkzaam bij de SABD Gelders Rivierengebied te Tiel, en hebben door hun werk onder meer te maken met de praktische consequenties van de omgang met (hoog)begaafde kinderen voor leraren en ouders. De afgelopen jaren hebben zij zowel bij onderzoek en advisering als in cursussen en informatiebijeenkomsten met leraren, ouders en studenten van pabo’s ervaren met welke vragen en weerstanden een goede opvang van (hoog)begaafde kinderen vaak gepaard gaat. Dit boek is daarvan een neerslag.

Titel:
Omgaan met (hoog)begaafde kinderen
een andere kijk op (hoog)begaafdheid in school en gezin

Auteur:
F.de Hoop/D.J.Janson

Uitgeverij:
HBuitgevers, Baarn, ©1993

ISBN:
90-5574-2740

Bestel uw boek hier!
2018-06-23T18:42:52+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987