Boeken

Boeken 2018-06-23T21:47:29+00:00
  • KEI in hoogbegaafdheid

KEI in hoogbegaafdheid

11 juni 2018|0 Comments

Is lesgeven aan hoogbegaafde kinderen nou echt zo moeilijk? Soms wel, maar meestal niet! Elke leerkracht is in staat om de meest slimme kinderen op een haalbare, praktische, realistische en nuchtere manier te bedienen. In dit boek neem ik je [...]

  • Meer dan intelligent, Kieboom & Venderickx

Meer dan intelligent

26 november 2017|0 Comments

De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog [...]

  • Kleuters die net iets meer kunnen

Kleuters die nét iets meer kunnen

10 juni 2017|3 Comments

Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is een boeiende uitdaging. Zo'n kleuter kan nét iets meer aan. Maar hoe kan je dit kind blijven prikkelen en inspireren, zodat het (weer) zin [...]

Hoogbegaafd leven van 0 tot 100 jaar

1 mei 2016|0 Comments

Hoogbegaafde kinderen en volwassenen denken, leren en werken anders. Ze beschikken over uitzonderlijke eigenschappen en talenten. De maatschappij is helaas ingesteld op 'de gemiddelde mens' en dat kan lastig zijn als jij niet gemiddeld bent. Om als hoogbegaafde je draai [...]

Slim onderpresteren aanpakken

1 april 2016|0 Comments

Onderpresteren is een hardnekkig fenomeen dat menig ouder en leerkracht kopzorgen geeft. Opgemaakt in twee delen biedt dit boek handvatten voor de begeleider - leerkracht en/of ouder - én de onderpresteerder zelf. De auteurs gaan veel verder dan het beschrijven [...]

Mind the map

1 oktober 2015|0 Comments

Jongeren krijgen op school heel wat informatie te verwerken. Daarbij moeten ze nagaan wat belangrijk is of niet, maar ook hoe concepten zich verhouden tot elkaar en tot wat ze eerder leerden. Mind The Map biedt een overzicht van verschillende noteerstrategieën en [...]

Hoogbegaafd

1 september 2015|0 Comments

Over hoogbegaafdheid doen veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafde kinderen en jongeren zouden op school een luilekkerleven leiden, en hun ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen met een 'succesgarantie' in huis! Toch zijn hoogbegaafde kinderen vaak juist erg kwetsbaar en hebben ze [...]

Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen

1 september 2015|0 Comments

Talentontwikkeling staat volop in de belangstelling; scholen kunnen goede leerlingen kwijtraken als ze niet alert zijn op de leerbehoeften van deze groep. Daarmee groeit de belangstelling voor onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Er zijn steeds [...]

Ready-to-use resources for Mindsets in the classroom

1 juli 2015|0 Comments

Ready-to-Use Resources for Mindsets in the Classroom provides educators with tools they need to help students change their thinking about their abilities and potential. The book features ready-to-use, interactive tools for students, teachers, parents, administrators, and professional development educators. Parent resources [...]

Verborgen hoogbegaafdheid

1 februari 2015|0 Comments

Hoe kunnen leerkrachten voorkomen dat zij hoogbegaafdheid niet of pas heel laat signaleren? Over deze vraag is nog maar weinig gepubliceerd en Ben Daeter geeft in deze gids een aantal handreikingen. Hoogbegaafden vertellen zelf over het verborgen blijven van hun [...]

De slimme onderpresteerder

1 december 2014|0 Comments

De slimme onderpresteerder is een boek van de Belgische Tania Gevaert. Zij is moeder van drie hoogbegaafde kinderen die allen te maken hebben gehad met onderpresteren in het onderwijs. Tania werd opvoedcoach en richtte de organisatie Gifted op, voor begeleiding [...]

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

1 november 2014|0 Comments

Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en dé hoogbegaafde bestaat niet. Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door [...]

Faalplezier

1 september 2014|0 Comments

Hoeft falen altijd negatief te zijn? Kun je opvoeden zonder prestatiedruk centraal te stellen? Moeten kinderen graag naar school gaan? Door de jaren heen heb ik ontzettend veel over kinderen geleerd. In de eerste plaats van die kinderen zelf. Ik [...]

Slimmer dan je ouders

1 april 2014|0 Comments

Kinderen die slimmer zijn dan hun ouders kunnen te maken krijgen met verschillende problemen. In ons taalgebied is daar nog nauwelijks aandacht aan besteed. In Slimmer dan je ouders geeft Ben Daeter een overzicht van verschillende groepen kinderen die slimmer [...]

Ik kan het!

1 maart 2014|0 Comments

Omgaan met faalangst voor hoogbegaafde kinderen In Nederland zijn meer dan 20.000 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar hoogbegaafd, net als jij. De meeste hoogbegaafde kinderen zijn nieuwsgierig, hebben een goed geheugen en veel interesses, én… zijn vaak perfectionistisch. [...]

Je kunt het!

1 maart 2014|0 Comments

Ondersteun hoogbegaafde kinderen die faalangstig zijn thuis of in de klas Meer dan 20.000 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar zijn hoogbegaafd. Naast het feit dat deze kinderen nieuwsgierig zijn, een snelle taalontwikkeling en veel interesses hebben, en beschikken [...]

Differentiëren is te leren

1 december 2013|0 Comments

Elke dag staan leerkrachten voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseren zij dat? Hoe komen ze in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Dit praktisch [...]

Leren zichtbaar maken

1 november 2013|0 Comments

Het baanbrekende boek Visible Learning van John Hattie bevat de resultaten van onderzoek waarbij miljoenen leerlingen zijn betrokken. Daarnaast bevat het de grootste verzameling van evidence-based onderzoek over wat grote impact heeft op het verbeteren van leren. Dit boek, Leren [...]

Brein bedriegt

1 oktober 2013|0 Comments

Een boek over het Aspergersyndroom zonder het woord 'Asperger' in de titel: het was een doordachte maar gewaagde keuze in 1998. Desondanks werd Brein bedriegt een bestseller onder de autismeboeken met meer dan 15.000 verkochte exemplaren. Voor heel wat mensen [...]

Mindsets in the classroom

1 juli 2013|0 Comments

When students believe that dedication and hard work can change their performance in school, they grow to become resilient, successful students. Inspired by the popular mindset idea that hard work and effort can lead to success, Mindsets in the Classroom [...]

Is het voor een cijfer?

1 juli 2013|0 Comments

Is het voor een cijfer? geeft het antwoord op de vraag die alle onderwijskundigen tot nu toe niet konden beantwoorden: wat motiveert een kind op school? Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van geluk, motivatie [...]

Basisboek Mediërend Leren

1 april 2013|0 Comments

Niet de beperking, maar de ontwikkelbehoefte staat centraal. Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in ieders ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde capaciteiten en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, [...]

Contactgegevens

Leo Tertzweillaan 11, bus 01 - 9050 Gentbrugge

Phone: 0032 (0) 9 398 06 33