Boeken

Boeken2019-10-06T12:20:26+02:00

Mijn inspiratieboost

14 oktober 2022|0 Comments

Dit boek geeft onderwijsprofessionals die op zoek zijn naar inspiratie rond de aanpak van cognitief sterk functionerende leerlingen een stevige boost. Het is geschreven door en voor leraren die ervaring hebben met onderwijs aan cognitief sterk functionerende leerlingen.  Onderwerpen [...]

Self-Determination Theory: Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness

16 september 2022|0 Comments

Self-determination theory (Zelfbeschikkingstheorie - SDT) biedt een raamwerk voor het begrijpen van de factoren die motivatie en gezond psychologisch en gedragsmatig functioneren bevorderen. In dit gezaghebbende werk onderzoeken de medeontwikkelaars van de theorie uitgebreid de conceptuele onderbouwing van [...]

De herziene taxonomie van Bloom in de klas

15 oktober 2021|0 Comments

Met de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen werden nieuwe eindtermen vastgelegd. Om de communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te stemmen, werd ervoor gekozen om de eindtermen en leerplannen uit te schrijven op basis [...]

  • Peuters die net iets meer kunnen

Peuters die nét iets meer kunnen

1 november 2019|0 Comments

Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met peuters met een ontwikkelingsvoorsprong is een hele opgave! Die ukkepukken kunnen nét iets meer aan dan doorsnee kinderen. Hoe daag je deze peuters uit? Dit boek verduidelijkt wat een [...]

  • KEI in hoogbegaafdheid

KEI in hoogbegaafdheid

11 juni 2018|0 Comments

Is lesgeven aan hoogbegaafde kinderen nou echt zo moeilijk? Soms wel, maar meestal niet! Elke leerkracht is in staat om de meest slimme kinderen op een haalbare, praktische, realistische en nuchtere manier te bedienen. In dit boek neem ik je [...]

  • Meer dan intelligent, Kieboom & Venderickx

Meer dan intelligent

26 november 2017|0 Comments

De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog [...]

  • APA Handbook Giftedness

APA Handbook of Giftedness and Talent

1 september 2017|0 Comments

The APA Handbook of Giftedness and Talent incorporates the most recent thinking and cutting-edge research from a wide range of fields related to gifted education, including developmental and social psychology, the neurosciences, cognitive science, and education. It consists of [...]

  • Kleuters die net iets meer kunnen

Kleuters die nét iets meer kunnen

10 juni 2017|3 Comments

Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is een boeiende uitdaging. Zo'n kleuter kan nét iets meer aan. Maar hoe kan je dit kind blijven prikkelen en inspireren, zodat het (weer) zin [...]

  • Hoogbegaafde volwassenen

Hoogbegaafde volwassenen

26 maart 2017|0 Comments

Zet je gaven intelligent en positief in Hoogbegaafdheid is geen garantie op succes en veel hoogbegaafde volwassenen voelen zich vaak al hun hele leven 'anders'. Je vermoedt wel dat je bijzondere gaven hebt, maar toch kun je worstelen met [...]

  • Doing poorly on purpose

Doing poorly on purpose

1 januari 2017|0 Comments

Strategies to Reverse Underachievement and Respect Student Dignity With Doing Poorly on Purpose, veteran educator James R. Delisle dispels the negative associations and stereotypes connected to underachievement. By focusing on smart kids who get poor grades—not because they’re unable [...]

Hoogbegaafd leven van 0 tot 100 jaar

1 mei 2016|0 Comments

Hoogbegaafde kinderen en volwassenen denken, leren en werken anders. Ze beschikken over uitzonderlijke eigenschappen en talenten. De maatschappij is helaas ingesteld op 'de gemiddelde mens' en dat kan lastig zijn als jij niet gemiddeld bent. Om als hoogbegaafde je draai [...]

Slim onderpresteren aanpakken

1 april 2016|0 Comments

Onderpresteren is een hardnekkig fenomeen dat menig ouder en leerkracht kopzorgen geeft. Opgemaakt in twee delen biedt dit boek handvatten voor de begeleider - leerkracht en/of ouder - én de onderpresteerder zelf. De auteurs gaan veel verder dan het beschrijven [...]

  • Pedagogische sensitiviteit

Werken met begaafde leerlingen in de klas

1 februari 2016|0 Comments

Pedagogische sensitiviteit als leidraad Passend Onderwijs voor alle kinderen zorgt er voor dat ook de ontwikkeling van de begaafde leerling de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Het goed in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen blijft [...]

Mind the map

1 oktober 2015|0 Comments

Jongeren krijgen op school heel wat informatie te verwerken. Daarbij moeten ze nagaan wat belangrijk is of niet, maar ook hoe concepten zich verhouden tot elkaar en tot wat ze eerder leerden. Mind The Map biedt een overzicht van verschillende noteerstrategieën en [...]

Hoogbegaafd

1 september 2015|0 Comments

Over hoogbegaafdheid doen veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafde kinderen en jongeren zouden op school een luilekkerleven leiden, en hun ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen met een 'succesgarantie' in huis! Toch zijn hoogbegaafde kinderen vaak juist erg kwetsbaar en hebben ze [...]

Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen

1 september 2015|0 Comments

Talentontwikkeling staat volop in de belangstelling; scholen kunnen goede leerlingen kwijtraken als ze niet alert zijn op de leerbehoeften van deze groep. Daarmee groeit de belangstelling voor onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Er zijn steeds [...]

Ready-to-use resources for Mindsets in the classroom

1 juli 2015|0 Comments

Ready-to-Use Resources for Mindsets in the Classroom provides educators with tools they need to help students change their thinking about their abilities and potential. The book features ready-to-use, interactive tools for students, teachers, parents, administrators, and professional development educators. Parent resources [...]

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987