Boeken

Boeken2019-10-06T12:20:26+02:00

De herziene taxonomie van Bloom in de klas

15 oktober 2021|0 Comments

Met de modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen werden nieuwe eindtermen vastgelegd. Om de communicatie tussen overheid, onderwijsnetten, leerkrachten en leerlingen optimaal af te stemmen, werd ervoor gekozen om de eindtermen en leerplannen uit te schrijven op basis [...]

  • Peuters die net iets meer kunnen

Peuters die nét iets meer kunnen

1 november 2019|0 Comments

Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met peuters met een ontwikkelingsvoorsprong is een hele opgave! Die ukkepukken kunnen nét iets meer aan dan doorsnee kinderen. Hoe daag je deze peuters uit? Dit boek verduidelijkt wat een [...]

  • KEI in hoogbegaafdheid

KEI in hoogbegaafdheid

11 juni 2018|0 Comments

Is lesgeven aan hoogbegaafde kinderen nou echt zo moeilijk? Soms wel, maar meestal niet! Elke leerkracht is in staat om de meest slimme kinderen op een haalbare, praktische, realistische en nuchtere manier te bedienen. In dit boek neem ik je [...]

  • Meer dan intelligent, Kieboom & Venderickx

Meer dan intelligent

26 november 2017|0 Comments

De vele gezichten van hoogbegaafdheid bij jongeren en volwassenen Niet elke hoogbegaafde gaat op dezelfde manier om met prestaties. De ene wordt er gelukkig van, de ander zet zich pas in als hij er het nut van inziet en nog [...]

  • APA Handbook Giftedness

APA Handbook of Giftedness and Talent

1 september 2017|0 Comments

The APA Handbook of Giftedness and Talent incorporates the most recent thinking and cutting-edge research from a wide range of fields related to gifted education, including developmental and social psychology, the neurosciences, cognitive science, and education. It consists of [...]

  • Kleuters die net iets meer kunnen

Kleuters die nét iets meer kunnen

10 juni 2017|3 Comments

Als kleuterleider, opvoeder of ouder aan de slag gaan met een kind met een ontwikkelingsvoorsprong is een boeiende uitdaging. Zo'n kleuter kan nét iets meer aan. Maar hoe kan je dit kind blijven prikkelen en inspireren, zodat het (weer) zin [...]

  • Hoogbegaafde volwassenen

Hoogbegaafde volwassenen

26 maart 2017|0 Comments

Zet je gaven intelligent en positief in Hoogbegaafdheid is geen garantie op succes en veel hoogbegaafde volwassenen voelen zich vaak al hun hele leven 'anders'. Je vermoedt wel dat je bijzondere gaven hebt, maar toch kun je worstelen met [...]

  • Doing poorly on purpose

Doing poorly on purpose

1 januari 2017|0 Comments

Strategies to Reverse Underachievement and Respect Student Dignity With Doing Poorly on Purpose, veteran educator James R. Delisle dispels the negative associations and stereotypes connected to underachievement. By focusing on smart kids who get poor grades—not because they’re unable [...]

Hoogbegaafd leven van 0 tot 100 jaar

1 mei 2016|0 Comments

Hoogbegaafde kinderen en volwassenen denken, leren en werken anders. Ze beschikken over uitzonderlijke eigenschappen en talenten. De maatschappij is helaas ingesteld op 'de gemiddelde mens' en dat kan lastig zijn als jij niet gemiddeld bent. Om als hoogbegaafde je draai [...]

Slim onderpresteren aanpakken

1 april 2016|0 Comments

Onderpresteren is een hardnekkig fenomeen dat menig ouder en leerkracht kopzorgen geeft. Opgemaakt in twee delen biedt dit boek handvatten voor de begeleider - leerkracht en/of ouder - én de onderpresteerder zelf. De auteurs gaan veel verder dan het beschrijven [...]

  • Pedagogische sensitiviteit

Werken met begaafde leerlingen in de klas

1 februari 2016|0 Comments

Pedagogische sensitiviteit als leidraad Passend Onderwijs voor alle kinderen zorgt er voor dat ook de ontwikkeling van de begaafde leerling de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt. Het goed in kaart brengen van de onderwijsbehoeften van deze leerlingen blijft [...]

Mind the map

1 oktober 2015|0 Comments

Jongeren krijgen op school heel wat informatie te verwerken. Daarbij moeten ze nagaan wat belangrijk is of niet, maar ook hoe concepten zich verhouden tot elkaar en tot wat ze eerder leerden. Mind The Map biedt een overzicht van verschillende noteerstrategieën en [...]

Hoogbegaafd

1 september 2015|0 Comments

Over hoogbegaafdheid doen veel misverstanden de ronde. Hoogbegaafde kinderen en jongeren zouden op school een luilekkerleven leiden, en hun ouders mogen zichzelf gelukkig prijzen met een 'succesgarantie' in huis! Toch zijn hoogbegaafde kinderen vaak juist erg kwetsbaar en hebben ze [...]

Uitdagend onderwijs aan begaafde leerlingen

1 september 2015|0 Comments

Talentontwikkeling staat volop in de belangstelling; scholen kunnen goede leerlingen kwijtraken als ze niet alert zijn op de leerbehoeften van deze groep. Daarmee groeit de belangstelling voor onderwijs dat leerlingen uitdaagt om hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen. Er zijn steeds [...]

Ready-to-use resources for Mindsets in the classroom

1 juli 2015|0 Comments

Ready-to-Use Resources for Mindsets in the Classroom provides educators with tools they need to help students change their thinking about their abilities and potential. The book features ready-to-use, interactive tools for students, teachers, parents, administrators, and professional development educators. Parent resources [...]

Verborgen hoogbegaafdheid

1 februari 2015|0 Comments

Hoe kunnen leerkrachten voorkomen dat zij hoogbegaafdheid niet of pas heel laat signaleren? Over deze vraag is nog maar weinig gepubliceerd en Ben Daeter geeft in deze gids een aantal handreikingen. Hoogbegaafden vertellen zelf over het verborgen blijven van hun [...]

De slimme onderpresteerder

1 december 2014|0 Comments

De slimme onderpresteerder is een boek van de Belgische Tania Gevaert. Zij is moeder van drie hoogbegaafde kinderen die allen te maken hebben gehad met onderpresteren in het onderwijs. Tania werd opvoedcoach en richtte de organisatie Gifted op, voor begeleiding [...]

Een andere kijk op hoogbegaafdheid

1 november 2014|0 Comments

Wat is hoogbegaafdheid? Er is geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, en dé hoogbegaafde bestaat niet. Bij hoogbegaafdheid denken we in eerste instantie aan moeilijke concepten kunnen begrijpen en aan snel kunnen denken. Maar bij hoogbegaafdheid hoort ook overspoeld raken door [...]

  • Smart girls

Smart girls in the 21st century

1 november 2014|0 Comments

Understanding talented girls and women Drs. Barbara Kerr and Robyn McKay tackle what it means to live with, work with, and be a modern smart girl. Through their keen insights and academic research of real girls and women, they [...]

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 468 498 995