Boeken

Boeken2019-10-06T12:20:26+02:00

Faalplezier

1 september 2014|0 Comments

Hoeft falen altijd negatief te zijn? Kun je opvoeden zonder prestatiedruk centraal te stellen? Moeten kinderen graag naar school gaan? Door de jaren heen heb ik ontzettend veel over kinderen geleerd. In de eerste plaats van die kinderen zelf. Ik [...]

Slimmer dan je ouders

1 april 2014|0 Comments

Kinderen die slimmer zijn dan hun ouders kunnen te maken krijgen met verschillende problemen. In ons taalgebied is daar nog nauwelijks aandacht aan besteed. In Slimmer dan je ouders geeft Ben Daeter een overzicht van verschillende groepen kinderen die slimmer [...]

Ik kan het!

1 maart 2014|0 Comments

Omgaan met faalangst voor hoogbegaafde kinderen In Nederland zijn meer dan 20.000 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar hoogbegaafd, net als jij. De meeste hoogbegaafde kinderen zijn nieuwsgierig, hebben een goed geheugen en veel interesses, én… zijn vaak perfectionistisch. [...]

Je kunt het!

1 maart 2014|0 Comments

Ondersteun hoogbegaafde kinderen die faalangstig zijn thuis of in de klas Meer dan 20.000 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar zijn hoogbegaafd. Naast het feit dat deze kinderen nieuwsgierig zijn, een snelle taalontwikkeling en veel interesses hebben, en beschikken [...]

Differentiëren is te leren

1 december 2013|0 Comments

Elke dag staan leerkrachten voor de uitdaging het beste in alle kinderen naar boven te halen. Hoe realiseren zij dat? Hoe komen ze in een groep van pakweg dertig leerlingen tegemoet aan de verschillende behoeftes, talenten en leervoorkeuren? Dit praktisch [...]

Leren zichtbaar maken

1 november 2013|0 Comments

Het baanbrekende boek Visible Learning van John Hattie bevat de resultaten van onderzoek waarbij miljoenen leerlingen zijn betrokken. Daarnaast bevat het de grootste verzameling van evidence-based onderzoek over wat grote impact heeft op het verbeteren van leren. Dit boek, Leren [...]

Brein bedriegt

1 oktober 2013|0 Comments

Een boek over het Aspergersyndroom zonder het woord 'Asperger' in de titel: het was een doordachte maar gewaagde keuze in 1998. Desondanks werd Brein bedriegt een bestseller onder de autismeboeken met meer dan 15.000 verkochte exemplaren. Voor heel wat mensen [...]

  • Searching for meaning

Searching for meaning

1 oktober 2013|0 Comments

Idealism, bright minds, disillusionment, and hope Many bright idealists find themselves disillusioned in today’s world, and they may experience existential depression as they examine their lives and search for meaningfulness. This book will help such individuals to understand themselves [...]

Mindsets in the classroom

1 juli 2013|0 Comments

When students believe that dedication and hard work can change their performance in school, they grow to become resilient, successful students. Inspired by the popular mindset idea that hard work and effort can lead to success, Mindsets in the Classroom [...]

Is het voor een cijfer?

1 juli 2013|0 Comments

Is het voor een cijfer? geeft het antwoord op de vraag die alle onderwijskundigen tot nu toe niet konden beantwoorden: wat motiveert een kind op school? Aan de hand van de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van geluk, motivatie [...]

Basisboek Mediërend Leren

1 april 2013|0 Comments

Niet de beperking, maar de ontwikkelbehoefte staat centraal. Centraal thema in dit boek is het geloof van de auteurs in ieders ontwikkelmogelijkheden. Natuurlijk heeft niet iedereen dezelfde capaciteiten en natuurlijk dragen sommige mensen meer beperkingen met zich mee dan andere, [...]

Aan de slag met slimme kleuters

1 maart 2013|0 Comments

Onderwijs afstemmen door te kijken naar kinderen is het uitgangspunt van deze nieuwe TIBtool. Daarom begint expert Eleonoor van Gerven met het verkennen van het begrip 'begaafdheid bij kleuters' en kenmerkende leer- en persoonlijkheidseigenschappen van begaafde leerlingen. Met praktijkvoorbeelden vertaalt ze leer- [...]

Binnenklasdifferentiatie

1 maart 2013|0 Comments

Verschillen tussen leerlingen zijn eerder regel dan uitzondering. Om positief om te gaan met deze verschillen tussen leerlingen (in de klas) en om iedere leerling in de klas maximale leerkansen te kunnen bieden, is differentiatie wenselijk. Deze praktijkgerichte literatuurstudie richt [...]

Talent-Vaardig

1 januari 2013|0 Comments

Yvonne Buijsen-Duran is oprichter en eigenaar van Praktijk Hoogbegaafd Roosendaal. Hierbij begeleidt zij hoogbegaafde kinderen, ouders en scholen in de soms hobbelige weg naar geluk. Tijdens haar studie ontdekt zij een praktische manier om de veel voorkomende uitdagingen bij (hoog)begaafdheid [...]

Gevoelig hoogbegaafd

1 januari 2013|0 Comments

Vaak ontstaan de vragen, twijfels en worstelingen van hoogbegaafde kinderen niet alleen vanuit een hoog IQ. Ze komen ook vanuit hun gevoeligheid, vanuit een verhoogd bewustzijn. Hoogbegaafde kinderen nemen meer waar. Alle intense ervaringen die hoogbegaafde kinderen en volwassenen iedere [...]

Ben ik in beeld?

1 januari 2013|0 Comments

Dit is het eerste boek over beelddenken voor kinderen! Misschien heb jij zelf wel met beelddenken te maken. En heb je daarom dit boek in je handen. Om te leren hoe dat nou zit met jou. Dit boek legt je [...]

Hoogbegaafde pubers

1 december 2012|0 Comments

Een sterk rechtvaardigheidsgevoel, hoge eisen stellen aan jezelf, niet weten hoe je moet studeren, twijfelen over een vervolgstudie, je anders voelen dan anderen… In dit boek komen hoogbegaafde jongeren aan het woord. Ze vertellen over hun leven thuis en op [...]

De 7 uitdagingen

1 januari 2012|0 Comments

Tijl Koenderink (*1981) heeft als 'ervaringsdeskundige' 3 middelbare scholen versleten voordat hij na 8 jaar ploeteren zijn gymnasiumdiploma haalde met een 2,7 voor wiskunde. Een hoog IQ, maar toch constant vastlopend met de vraag 'Hoe moet je nu leren?' Na [...]

Signaal

1 januari 2012|0 Comments

Biologen zijn het er nog niet over eens maar het lijkt erop dat de Zebra zijn strepen de ene keer gebruikt om op te gaan in het geheel als er gevaar dreigt en een andere keer juist om herkenbaar te [...]

Begaafd begeleiden

1 december 2011|0 Comments

Leerkrachten stellen zich in hun professionele ontwikkeling steeds actiever op. Ze zoeken naar wegen om hun leerlingen effectief te begeleiden. Maatschappelijke ontwikkelingen en veranderende onderwijskundige inzichten over inclusie, passend onderwijs en handelingsgericht werken, spelen daarbij een belangrijke rol. Daarnaast neemt [...]

Knappe koppen in de klas

1 november 2011|0 Comments

Iedere leerkracht kent ze wel: de vlotte leerlingen die aan een half woord genoeg hebben. Of de pientere kinderen die veel in hun mars hebben, maar waar het op de een of andere manier niet uitkomt (de onderpresteerders). De laatste [...]

Hoogbegaafde kinderen

1 november 2011|0 Comments

In ons land (Nederland) komen ongeveer 40.000 hoogbegaafde kinderen in het basisonderwijs voor, en slechts voor ongeveer 3500 van hen is er passend onderwijs gerealiseerd. Dit is een ernstige tekortkoming, want deze kinderen hebben immers voor hun optimale ontwikkeling recht [...]

Lees een boek per uur

1 oktober 2011|0 Comments

Hoe lees je supersnel en weet je toch wat er geschreven staat? Hoe kan je beter en makkelijker onthouden wat je gelezen hebt? Hoe kan je je makkelijker concentreren als je leest? Hoe onderscheid je de essentie van bijzaken? Hoe [...]

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 468 498 995