Communicatie met een hoogbegaafde leerling

  • Communicatie met je hoogbegaafde kind of leerling

Hoe communiceer je met een hoogbegaafde leerling?

Hoogbegaafde kinderen communiceren door hun anders-denken op een andere manier met andere kinderen en volwassenen.

Hoe ga je als leerkracht om met hoogbegaafde kinderen en hoe begeleid je hen bij de ontwikkeling van communicatieve/sociale vaardigheden?
Hoe trap je niet in de valkuil van onderhandelen?

Gevoelens

De communicatie met hoogbegaafde kinderen gaat niet altijd van een leien dakje. We praten met dikwijls zéér verbale kinderen, die uitstekende onderhandelaars zijn, maar daarnaast hun gevoelens veelal voor zichzelf houden en daar helemaal niet kunnen over praten. Ze ontkennen dat er iets is, alleen al om zo’n gesprek te ontlopen. Ook ouders zijn soms bang om de situatie nog te verergeren door erover te praten.

Toch is het van belang om ook deze gevoelens bespreekbaar te maken, zowel die van het kind als van de leerkracht zelf. Durf ook als leerkracht je gevoelens te uiten. Dit kun je doen door achtereenvolgens te praten over wat je ziet bij het kind (gedrag), vragen naar wat het kind daarbij denkt (gedacht) en daarbij voelt (gevoel). Door deze cirkel steeds opnieuw te herhalen, leer je het kind dat een specifieke gedachte een bepaald gevoel opwekt en dat dit op zijn beurt een bepaald gedrag uitlokt waarvan het resultaat opnieuw gedachten teweegbrengt enz.

Door dit veel te bespreken, op een rustige plaats, leert het kind zijn gevoelens uit te drukken en er woorden voor te vinden zodat dit op den duur een automatisme wordt. Herhaal hierbij telkens de woorden of zinnen die het kind zelf gebruikt waardoor je het kind een spiegel voorhoudt. Ook als leerkracht kan je deze cirkel gebruiken om je gevoelens te uiten. Probeer ook de gevoelens van je kind te aanvaarden zonder te oordelen, te adviseren of opmerkingen te maken zodat het kind voelt dat het mag zijn wie het is en dit ook kan leren aanvaarden.

Tips voor je kind

  • Trap niet in de val van onderhandelen met deze leerling;
  • Leer ze hun grote denksprongen te verwoorden in kleine stappen;
  • Leg het kind niet voortdurend het zwijgen op want anders zou het kunnen dat ze helemaal zwijgen, ook over hun gevoelens en angsten;
  • Praat niet over gevoelens terwijl andere kinderen erbij zijn;
  • Doe eens samen met dit kind een activiteit (eens meelopen naar de directie, samen praten op de speelplaats,…) waardoor het sneller tot gesprek zal komen;
  • Als er grote emoties zijn, laat ze bedaren en kom er later op terug;
  • Vermijd dooddoeners en ondoordachte opmerkingen en trek zijn beweringen niet in het belachelijke;
  • Geef geen preken of kant-en-klare oplossingen, maar laat het kind zelf zoeken naar een oplossing voor zijn probleem;
  • En last, but not least, spreek nooit negatief over anderen in aanwezigheid van dit kind!
Copyright © 2017 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2018-07-20T12:26:24+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987