Een taart voor hoogbegaafden

Wil jouw school ook het welbevinden van jullie hoogbegaafde leerlingen vergroten?
Maak een taart!

Boris De Keyser en Gözde Yilmaz zijn twee derdejaarsstudenten van de richting Sociale Readaptatiewetenschappen aan UC Leuven-Limburg in Heverlee en zij hebben een bachelorproef geschreven over het vergroten van het welbevinden van hoogbegaafde leerlingen in het lager onderwijs. Tijdens hun eigen praktijkervaring tijdens stages op scholen, merkten ze dat niet alle leerkrachten op dezelfde lijn staan wat betreft kennis over hoogbegaafdheid en dat dit voor moeilijkheden kan zorgen in de bereidheid tot het aanpassen van de leerstof, afstemmen van de lessen op de plusklaswerking etc.

Het leuke en praktische eindproduct dat ze hebben afgeleverd is een ‘taart voor hoogbegaafden’, waarin ze aan scholen aanbevelingen geven over hoe ze het welbevinden van deze leerlingen kunnen vergroten. De taart is echter nog niet gebakken, het is slechts een recept. De filosofie erachter is dat leerkrachten zelf met de tips in hun school aan de slag kunnen gaan. Zij zijn in hun zoektocht begeleid door Sabine Sypré van Hoogbloeier en door Katleen Renders, zorgcoördinator van leefschool De Grasmus in Leuven.

De opbouw van de taart is eenvoudig: de eerste laag gaat om het vergroten van de kennis van leerkrachten, een basis waarop alle andere lagen steunen. Als tweede laag komt het vergroten van de kennis bij medeleerlingen aan bod om een veilige sfeer te kunnen creëren in de klas waarin anders-zijn normaal is. Een volgende laag gaat om communicatie want daar kan het regelmatig verkeerd lopen en als laatste laag pas gaan we ons verdiepen in binnenklasdifferentiatie. Een afwerking met slagroom (versnellen) en de kers op de taart (kangoeroeklas) zijn lekker en mooi, maar je start er niet mee! Begin eerst met een goede taart!

Download hier je taart: taart-voor-hoogbegaafden

Copyright © 2016 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2018-06-19T19:02:17+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987