Handboek hoogbegaafdheid

Het Handboek hoogbegaafdheid biedt een compleet overzicht van ontwikkelingen op het gebied van hoogbegaafdheid en geeft daarbij een beeld van de verscheidenheid aan visies. Elf deskundigen op het gebied van begaafdheid en onderwijs schreven elk vanuit hun eigen invalshoek en expertise een of meerdere hoofdstukken voor dit handboek. Zo ontstonden vijftien hoofdstukken die onderverdeeld zijn in drie delen.

In deel een staat het herkennen van begaafdheid en een oplossingsgerichte benadering van eventuele problemen centraal. Het tweede deel is gericht op de begeleiding van de begaafde leerling. Onderwerpen als compacten, verrijken, slimme kleuters en verrijkingsklassen komen aan de orde. De hoofdstukken zijn erop gericht om zo snel mogelijk in de eigen groep of in de eigen school aan de slag te kunnen. Het derde en laatste deel van dit handboek heeft als thema ‘begaafd en bijzonder’ meegekregen. In dit deel is ruim aandacht voor problematiek als dyslexie, onderpresteren, werkhouding- en aandachtproblemen en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Het Handboek hoogbegaafdheid is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs of in een daaraan gelieerde instelling en vanuit professioneel oogpunt meer kennis over hoogbegaafdheid wil verwerven.

De auteurs:
 • Eleonoor van Gerven, pedagoog, praktijk Slim! Educatief.

 • Pierre Wolters, post-hbo-docent voor opleidingen Gedragsspecialist, Intern begeleider/remedial teacher en de Schoolleidersopleiding.

 • Jacqueline van Swet, orthopedagoog, gz-psycholoog, klinisch psycholoog en gecertificeerd mediator, praktijk Pedagogisch Perspectief.

 • Agnes Burger-Veltmeijer, klinisch pedagoog, kinder- en jeugdpsycholoogspecialist en gz-psycholoog.

 • Sylvia Drent, ontwikkelingspsychologie, praktijk voor hb-leerlingen in het basisonderwijs.

 • Patricia Termeer, docente voortgezet onderwijs, ECHA-opleiding, eigen praktijk.

 • Dolf Janson, senior-adviseur Marant Educatieve Diensten.

 • Winny Bosch-Sthijns, oprichter en directeur bureau IEQuest.

 • Jan Kuipers, senior-onderwijsadviseur bij CEDIN, educatieve dienstverlening.

 • Alja de Bruin-Boer, praktijk voor Advies Diagnostiek en Begeleiding begaafde kinderen.

 • Rob Rodrigues Pereira, kinderarts sociale pediatrie, voorzitter Artsennetwerk ADHD, arts polikliniek DHD en verslaving

Titel:
Handboek hoogbegaafdheid

Auteur:
Eleonoor van Gerven (red.)

Uitgeverij:
Uitgeverij Koninlijke Van Gorcum BV, Postbus 43, 9400 AA Assen, ©2009

ISBN:
978-90-2324-481-3

Bestel uw boek hier!
2018-06-23T18:46:14+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987