Het einde van het schooljaar

Kunnen we leerlingen aan het eind van het schooljaar nog motiveren?

Uit het onderzoek van Carol Dweck blijkt dat leerlingen met een groeimindset (die geloven dat hun intelligentie kan worden ontwikkeld)  een grotere motivatie tonen om te leren en een beter presteren dan in vorig schooljaar, in vergelijking met leerlingen die een vaste mindset hebben (die geloven dat hun intelligentie onveranderbaar is). Dit komt omdat de leerlingen met een groeimindset geloven in inspanning en de focus leggen op leren en zichzelf continu verbeteren. Het schooljaar voelt lang aan, de kinderen werken al vele maanden en ze voelen dat het einde van het schooljaar nadert – ze beginnen de vrijheid en het plezier van de zomervakantie te voelen. Hoe kunnen we ze nog betrokken houden met hun schoolwerk? Onderzoek naar mindset geeft je al een aantal antwoorden.

Steeds weer opnieuw werd het duidelijk dat iemand prijzen omwille van zijn intelligentie de leerlingen in een vaste mindset brengt en dat dit hun motivatie doet kelderen. Maar iemand prijzen omwille van het proces (inspanningen, strategieën, uitdagingen aangaan, doorzettingsvermogen) brengt hen in een groeimindset en dit verhoogt hun motivatie en veerkracht.

Dus, hoe kunnen we van deze bevindingen gebruik maken?

  1. Focus op vooruitgang. Het einde van het jaar is een goed moment om alle vooruitgang te benadrukken die de leerlingen doorheen het schooljaar hebben gemaakt.
    Herinner hen aan het niveau waarmee ze het jaar begonnen zijn – alle dingen die ze nog niet kenden en alle dingen die vroeger moeilijk voor hen waren. Laat ze daarna zien waar ze nu staan door de inzet die ze hebben vertoond. Neem hier voldoende tijd voor om de relatie tussen succes en inspanning te leren zien. Het is ongelooflijk motiverend voor leerlingen om die progressie te zien.

  2. Gebruik die progressie om hen te motiveren om nieuwe dingen te leren. Help je leerlingen om de motivatie die ze krijgen door het zien van hun vorderingen te gebruiken om hun leerproces te verstevigen en de laatste nieuwe thema’s van het schooljaar onder de knie te krijgen.

  3. Laat het leren aansluiten op hun eigen leven. Nieuw onderzoek (Hulleman & Harackiewicz) heeft de voordelen getoond van schrijven over de zaken die ze in de klas hebben geleerd en hoe die te gebruiken in het dagelijks leven. Naar het einde van het schooljaar toe is dit een goed moment om dit te doen voor de vakken waar leerlingen juist mìnder betrokken in zijn.

Het einde van het schooljaar is misschien moeilijk, maar vanuit een mindset-perspectief biedt het ook kansen.

Als je nog andere ideeën hebt over hoe leerlingen te motiveren aan het einde van het jaar, dan kan je dit delen in de reacties hieronder.

Vrije vertaling van Dweck, C.
MindsetWorksCarol Dweck on Mindsets and The End-of-Year Slump
Copyright © 2016 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2018-06-19T19:02:20+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987