hoogbegaafdheid

Tot voor kort werd er aan hoogbegaafden weinig aandacht besteed, omdat men van mening was dat deze ‘bevoorrechten’ hun weg vanzelf wel zouden vinden. Dat dit niet altijd het geval is, blijkt uit de gegevens die de Dr. Binetstichting sinds haar oprichting op 13 juli 1979 heeft verzameld en die in dit boekje zijn samengevat en toegelicht.

De schrijfster vraagt aandacht voor het verschijnsel hoogbegaafdheid, zoals zich dat voordoet op alle leeftijden en dat herkenning en erkenning behoeft. Getalenteerden hebben mogelijkheden voor ontplooiing en ruimte voor creativiteit nodig, zowel in werkomstandigheden, opleiding, vrijetijdsbesteding als in de persoonlijke omgang met anderen.

Dit boekje geeft informatie over wat er in de laatste jaren in binnen- en buitenland op dit terrein is gedaan met opgave van literatuur en adressen, alles in beknopte vorm en eenvoudige taal. De cartoons van Ton Smits zeggen daarbij soms meer dan woorden.

De auteurs:

Drs Juana Rebel-Runckel

Titel:
hoogbegaafdheid

Auteur:
Drs Juana Rebel-Runckel

Uitgeverij:
Dr Binetstichting, Tilburg, ©1984

ISBN:
90-9000653-2

Bestel uw boek hier!
2018-06-23T18:48:01+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987