Hoogbloeier voor professionelen wordt Gifted Academy!

  • Hoogbloeier bloeit

Ja, hoor, groot nieuws: Hoogbloeier groeit! Maar dat wist je wellicht al…

Onze naam is meer en meer bekend bij particulieren en scholen. Hoogbloeier staat immers voor kwaliteit en wetenschappelijke onderbouwing. Hoogbloeier staat voor ervaringsdeskundigheid en gemoedelijkheid.

Gestart in 2010 als eenmanszaak van Sabine Sypré en in 2014 uitgebreid met enkele medewerkers zien we dat steeds meer coaches die onze opleidingen hebben gevolgd (willen) aansluiten bij Hoogbloeier en dat het aanbod van trajecten, begeleidingen en opleidingen steeds groter wordt. Het groeit zo fel dat het steeds moeilijker wordt om alle bordjes draaiende te houden en om duidelijk te maken wat we nu allemaal doen.

Daarom hebben we geopteerd om Hoogbloeier op te splitsen in twee delen: een deel dat de hoogbegaafde zelf (en zijn ouders als het kinderen en jongeren betreft) als doelgroep heeft en een deel dat de professional die met hoogbegaafden werkt, als doelgroep heeft. Hoogbloeier wordt aldus een koepelorganisatie van twee netwerken: een Hoogbloeier-coachingsnetwerk en een Gifted Academy-kennisnetwerk voor professionelen.

Gifted Academy: een nieuwe naam voor het professionele gedeelte

Misschien heb je het al gemerkt, maar als je op onze homepagina op ‘professionelen’ klikt, word je naar een nieuwe site geleid. Die lijkt heel erg op de Hoogbloeier-site, maar is er eentje speciaal voor professionelen.

Op www.giftedacademy.be vind je alles wat je als professional over hoogbegaafdheid moet weten. Hier vind je ons aanbod van opleidingen naar de individuele leerkracht, psychologen, therapeuten, psychiaters, dokters en coaches, maar ook ons aanbod van trajecten en modules voor scholen. Je kan er snuisteren in boeken die interessant zijn voor professionelen of informatie over hoogbegaafdheid lezen in thema’s. In onze webshop zal je producten die we zelf ontwikkeld hebben voor de klas of de praktijkruimte, kunnen aankopen. Iedereen die met hoogbegaafden werkt, vindt op deze site zijn gading.

Een nieuwe agenda nodigt je uit om te zoeken in onze – en misschien ook andere interessante – opleidingen, congressen en intervisiemomenten. Wanneer je minstens onze verdiepingsopleiding hebt gevolgd, kan je ook lid worden van het Gifted Academy-kennisnetwerk. Dan kom je regelmatig samen met andere professionelen om cases te bespreken en kan je snuisteren in een database met verrijkingsmaterialen. Misschien heb je ook zin om erbij te komen? Volg dan onze opleiding!

Hoogbloeier, een netwerk van coaches

Onze droom is dat elk hoogbegaafd kind, elke hoogbegaafde volwassene een coach heeft in zijn achtertuin. Bij wijze van spreken dan toch. Het is dus heel fijn dat er steeds meer coaches aansluiten bij Hoogbloeier. We worden dan ook meer en meer een netwerk in Vlaanderen in plaats van een bedrijf met standplaats Gent. En dit gaan we officieel maken vanaf 1 juli.

Van dat moment af worden onze coaches allemaal partners van Hoogbloeier in plaats van medewerkers. Elke coach runt zijn eigen zelfstandige onderneming, maar is verenigd in een netwerkorganisatie Hoogbloeier dat nog steeds gaat en staat voor kwaliteit! Nog steeds zullen hoogbegaafde kinderen geholpen kunnen worden door een coach in de buurt, nog steeds zullen hoogbegaafde volwassenen in een programma kunnen stappen, alles blijft en wordt zelfs beter.

Met meer coaches kunnen we meer begeleidingen aanbieden en ook andere activiteiten organiseren. Nieuwe trajecten, nieuwe groepsactiviteiten, wellicht ook weer wat kampen en uitstappen, er is veel meer mogelijk als je een netwerk van zelfstandige ondernemers bent.

Binnenkort vind je al onze partners op de site en kan je ze rechtstreeks contacteren als je nood hebt aan een adviesgesprek of wenst in te schrijven voor een activiteit. Kies een coach in je buurt of zoek naar een specifieke specialisatie. Vanaf 1 juli kan je ook zoeken naar een activiteit of een traject via onze nieuwe agenda.

Copyright © 2018 Sabine Sypré, Hoogbloeier Gifted Academy, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@giftedacademy.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2018-06-23T18:26:48+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987