Info hoogbegaafdheid

Info hoogbegaafdheid2018-06-19T19:01:19+02:00

Ontdek meer over hoogbegaafdheid

Jij hebt geluk’, horen ouders vaak als ze vertellen dat hun kinderen hoogbegaafd zijn, ‘die leren makkelijk’. Niets is echter minder waar. Tegenwoordig wordt hoogbegaafdheid nog vaak als een luxeprobleem gezien. Die kinderen komen er wel, is de mythe die er heerst. Nochtans zijn er aanzienlijk veel hoogbegaafde kinderen en jongeren die er niet vanzelf komen. Ook als volwassene is het niet eenvoudig om voor je hoogbegaafdheid uit te komen. Dikwijls word je erop aangekeken en reageert men vol onbegrip.

Om deze kinderen, jongeren en volwassenen te leren begrijpen en op een goede manier te kunnen begeleiden – hetzij thuis, op school of in je praktijk – is het noodzakelijk over correcte, liefst wetenschappelijke kennis te beschikken. Onderstaand vind je heel wat info over hoogbegaafdheid en kan je snuisteren in boeken die over dit onderwerp handelen.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987