Mind the map

Jongeren krijgen op school heel wat informatie te verwerken. Daarbij moeten ze nagaan wat belangrijk is of niet, maar ook hoe concepten zich verhouden tot elkaar en tot wat ze eerder leerden. Mind The Map biedt een overzicht van verschillende noteerstrategieën en mappingtechnieken die leerlingen ondersteunen bij het visualiseren en actief verwerken van de leerstof en bij het kritisch nadenken over de lesinhoud en hun leerproces.

Op een wetenschappelijk onderbouwde manier brengt dit boek de kracht en beperkingen van elke aanpak in kaart en vertaalt die naar heel wat concrete tips en lessuggesties waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. Bovendien reikt Mind the Map heel wat digitale tools aan die je individueel of samen met je leerlingen kunt inzetten. Ontdek via www.mindthemap.be extra informatie, voorbeelden, tutorials en weblinks die niet in het boek werden opgenomen.

De auteurs:

Tommy Opgenhaffen is licentiaat Germaanse Talen en auteur van de bestseller Leren.Hoe.Zo! Hij heeft een ruime ervaring als leerkracht, studiecoach en verantwoordelijke van het opleidingscentrum Docentes-Campus en Leren.Hoe.Zo! Tommy verzorgt nascholingen en lezingen over leren en digitale tools, zowel voor leerkrachten als voor ouders.

Titel:
Mind the map
Krachtige tools om leren in beeld te brengen

Auteur:
Tommy Opgenhaffen

Uitgeverij:
Uitgeverij Lannoo nv, Tielt, © 2015

ISBN:
978-94-014-1851-5

Bestel uw boek hier!
2018-06-23T18:27:41+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 468 498 995