Mindsettheorie wordt verkeerd gebruikt

Mindset is geen tool om kinderen zich goed te laten voelen!

De ontdekker van de theorie van Growie en Fixie ligt wakker van het feit dat sommige mensen haar theorie misbruiken om kinderen een goed gevoel te geven over zichzelf. Professor Carol Dweck, hoogleraar psychologie aan de Stanford Universiteit, bedacht het concept na tientallen jaren van onderzoek naar hoe mensen presteren en hoe het komt dat ze al dan niet succes hebben. Deze theorie verduidelijkt hoe intelligentie en dus slim-zijn kan worden ontwikkeld, zodat kinderen zich kunnen richten op het zichzelf verbeteren in plaats van zich continu af te vragen hoe slim ze over komen. Dweck maakt zich zorgen omdat haar theorie ondertussen meer en meer misbruikt wordt en gezien wordt als het almachtige wondermiddel.

Blijkbaar beweren veel ouders en leerkrachten dat ze zelf in een groeimindset zitten, maar hebben ze niet eens de moeite genomen om de theorie écht te begrijpen en te weten hoe ze die moeten toepassen. En zelfs sommigen die effectief in een groeimindset zitten, weten dikwijls niet hoe het correct toe te passen bij hun kinderen of leerlingen.

Ze vertellen de kinderen gewoon om harder te proberen en wanneer ze falen, zeggen ze dat ze niet hard genoeg geprobeerd hebben. Of ze zeggen gewoon “Ik hoor Fixie praten!” of “Jij bent een echte Fixie!” zonder hen te vertellen hoé ze een groeimindset moeten ontwikkelen. Maar ondertussen zijn die ouders en leerkrachten nog steeds bezorgd over het feit dat hun kind fouten maakt, niet uitblinkt in hun hobby of geen goede rapportcijfers behaalt. Sorry, maar dit is geleuter en gaat niet om het aanleren van een groeimindset.

Een andere veelgemaakt fout bij ouders en leerkrachten is wanneer hun kind of leerling zegt: “Ik kan dat niet”, ze volgend antwoord geven: “Jij kan dat wél!”. Jouw kind vertelt immers de waarheid: op dat moment heeft het nog niet de vaardigheid om het wel te kunnen. Beter is om het woordje “nog” ertussen te voegen en te antwoorden met: “Jij kan dat nóg niet, maar als je veel oefent en luistert of kijkt hoe je het moet doen, dan zal je jezelf steeds verbeteren!”. Je moet hen dan ook de juiste tools aanreiken om die bepaalde vaardigheid te leren.

Dweck ontwikkelde het concept destijds als reactie op de trend van de jaren ‘90 waarbij leraren kinderen moesten beschermen tegen mislukkingen om hen een goed gevoel van eigenwaarde te bezorgen. Positieve bevestiging is de term die toen in trek was. Maar nu komt er een nieuwe trend, een misbruik van de groeimindset, door kinderen een goed gevoel te geven wanneer ze inspanningen hebben geleverd, of ze er nu van geleerd hebben of niet. Het is niet voldoende om kinderen aan te moedigen zich in te spannen als ze niet leren nadenken over hoe ze iets hebben gedaan. Zonder ze te leren achterom te kijken, leren ze niet uit hun inspanningen en worden ze geen Growie. Het is ook niet aan te raden om elk falen, elk foutje uit te vergroten zonder dat je de kinderen toont wát ze kunnen leren uit hun fouten. We moeten onze kinderen aanmoedigen om falen te zien als een leerproces in plaats van een ontmoedigende hindernis zodat ze leren uit hun fouten en  zichzelf de volgende keer verbeteren.

Het is niet voldoende om kinderen te gaan testen of ze nu een groei- of vaste mindset hebben. Je moet als ouder en als leerkracht vooral heel erg goed inzicht hebben in wat mindset betekent én inzicht hebben in hoe je een groeimindset kunt ontwikkelen bij kinderen. Dit laatste wordt dikwijls veronachtzaamd. Groeimindset is een aanpak om het leren zelf te verbeteren en mag niet gebruikt worden als excuus wanneer het leren niet plaatsvindt. Groeimindset is een hulpmiddel om te leren en zichzelf te verbeteren, het is geen doel om kinderen een goed gevoel te geven!

 

PS. Het volstaat dus niet om je kind of leerling een mindsettraining te laten volgen, zonder zelf inzicht te verwerven in deze theorie. Het is nodig om de opgedane inzichten ook te verwerken in je opvoedingsstijl of onderwijsstijl. Naast mindsettrainingen voor kinderen geeft Hoogbloeier ook een oudercursus waar mindset in de opvoeding aan bod komt. Leerkrachten kunnen dan weer een module ‘mindset’ aanvragen op hun school of naar een nascholing hieromtrent komen.

Copyright © 2015 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2018-06-19T19:03:53+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987