Over ons

Over ons2018-06-19T19:01:36+02:00

Hoogbloeier helpt hoogbegaafden (weer) gelukkig te worden!

Dat is in een notedop waarvoor wij staan. Eén zin, die onze hele werking en missie samenvat.

Maar waarom zouden we hoogbegaafde kinderen en volwassenen moeten helpen? Ze hebben toch alles al meegekregen?

Omdat hoogbegaafdheid géén luxeprobleem is. Omdat veel hoogbegaafden ongelukkig zijn en niet (meer) goed in hun vel zitten. Omdat hoogbegaafden niet altijd goed presteren en hun talenten niet ten volle benutten.
Hoogbloeier begeleidt hoogbegaafde kinderen, jongeren en volwassenen wanneer ze onderuit gaan, wanneer ze zich onbegrepen voelen, wanneer ze geen aansluiting vinden bij de maatschappij. Wij versterken hen door hen inzicht te geven in wat hoogbegaafdheid is, zodat ze veerkrachtig en zelfredzaam worden en zelf oplossingen gaan bedenken voor hun problemen.

Hoogbloeier helpt hen niet alleen om zich weer goed te voelen, maar werkt ook preventief door hun omgeving te gaan informeren. Door wetenschappelijk onderbouwde kennis samen met tal van voorbeelden uit onze eigen ervaringen, door te geven aan ouders, scholen en professionelen, trachten wij ervoor te zorgen dat de omgeving van het hoogbegaafde kind en volwassene begrip krijgt voor het anders-zijn en anders-denken. Op die manier hopen we dat zij zich begrepen voelen, een gepaste begeleiding krijgen en voldoende mogelijkheden krijgen om zichzelf te ontplooien en later hun volle potentieel kunnen benutten.

Het zou immers zonde zijn als deze talenten verloren gaan voor de maatschappij.

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987