Psychomotorische overexcitability

Je enthousiasme en energie is aanstekelijk!

De vakantie is voorbij, maar gelukkig geldt dat nog niet voor de zomer waardoor we nog even kunnen genieten van de zonnige momenten na school. Maar voor leerlingen en leerkrachten is het schooljaar wel weer begonnen. Een nieuwe klas, veel nieuwe gezichten, kinderen waarvan je de persoonlijkheden en talenten nog moet ontdekken.

Heel af en toe heb je er dan eentje in je klas dat nogal aan de drukke kant is. Een kindje dat niet stil kan zitten, dat er vanalles uitfloept en dat je soms wel eens aan een bepaald labeltje doet denken. Maar achter die drukte kan een heel andere persoonlijkheid zitten dan wat het beeld doet vermoeden.

Dabrowski noemt dit een psychomotorische overexcitability die heel veel voorkomt bij hoogbegaafde kinderen. Deze intensiteit uit zich in een veel hoger energieniveau. Dit zijn de kinderen die weinig slaap nodig hebben; veel, snel, luid, druk en gesticulerend praten; veel en snel bewegen (“mieren in de broek”). Ze zijn zo intens druk dat het wel eens heel erg vermoeiend kan zijn voor zowel ouders als leerkrachten. De kinderen met een fysiek talent kunnen hun energie kwijt in sport, maar er zijn ook andere die niet graag sporten ondanks deze bewegingsdrang. Zij zullen deze drang dan ook vooral uiten in situaties waar ze stil moeten zitten… in school dus als ze op de banken zitten.

Het is dan van belang dat je zorgt voor mogelijkheden om te bewegen tussendoor: laat ze eens in de klas rechtstaand lezen; geef ze een tangle om mee te kunnen friemelen terwijl ze luisteren naar instructies; laat ze droedelen; laat ze op een zitbal zitten; laat ze een rondje lopen rond de speelplaats; laat ze een pakje naar de directie brengen; laat ze zich uitleven tijdens de speeltijden en hou ze zeker niet binnen als straf. Eis vooral niet dat ze constant braaf stil zitten, misschien stoort het de andere kinderen niet eens als ze eerder hangen, op de knieën gaan zitten of rechtstaand werken.

En voor die kinderen die verbaal intens zijn, kan je misschien werken met een IV-blad. Dit zijn copies met een ‘I’ vooraan dat staat voor ‘Interessante ideeën’ en een ‘V’ achteraan dat ‘Vragen’ betekent. Zo kunnen opkomende ideeën en vragen even wachten, geparkeerd worden als het ware, om ze later samen met de leerkracht op een gunstiger moment te kunnen bekijken.

Vergeet ook niet deze kinderen positief te benaderen zodat ze zich constructief opstellen. Zij moeten het volgende kunnen horen van jou: “Je enthousiasme en energie werkt aanstekelijk!”, “Ik wou dit ik jouw energie had.”, “Jij beweegt graag en je zit echt niet graag stil, hé!” Maar leer ze vooral ook dit: “Soms heeft ons lichaam wel wat rust nodig.”

In het boek Living with Intensity van Daniels & Piechowski lees je over de theorie van Dabrowski, een Pools psycholoog en psychiater die heel wat (hoog)begaafde kinderen en jongeren heeft begeleid. Hij spreekt er over de intensiteit van deze kinderen en dat op 5 gebieden. Hij noemt ze ‘overexcitabilities’, een term die helaas niet zomaar in het Nederlands vertaald kan worden. Een intensiteit, meergevoeligheid op psychomotorisch, sensitief, intellectueel, verbeeldend en emotioneel gebied. Meer info hierover vind je in het thema Hooggevoeligheid.

Copyright © 2013 Sabine Sypré, Hoogbloeier cvba, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@hoogbloeier.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2018-06-19T19:04:28+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987