Sabine neemt afscheid van Hoogbloeier

  • Project Talent

Je leest het goed, ik neem afscheid van Hoogbloeier Gifted Academy.

Deze zomer is er een opportuniteit op mijn pad gekomen die ik echt niet kon laten liggen. A once in a lifetime opportunity! An offer you can’t refuse! Hoewel ik er lang over getwijfeld heb om uiteindelijk toch ‘ja’ te zeggen, maar daarover straks meer.

Ik kreeg de kans om te gaan doctoreren aan de faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de KULeuven én aan de UGent, een dubbeldoctoraat dus. Je hebt wellicht al gehoord van project Talent, een longitudinale studie die wil onderzoeken in welke mate er sprake is van onderpresteren in het Vlaamse onderwijs en welke factoren de prestaties, de motivatie en het welbevinden van leerlingen kunnen bevorderen. Deze studie, waar zowel KULeuven, UGent als UAntwerpen aan meewerken, is ondertussen één jaar ver en zal nog drie jaar lopen. Wel, binnen dit project Talent, zal ik enerzijds valorisatiemedewerker zijn en anderzijds interventiestudies gaan doen rond materiaal dat ik heb ontwikkeld. Voor wie het woord valorisatie niet kent, dat betekent dat bevindingen en nieuwe kennis uit wetenschappelijk onderzoek zullen worden omgezet in tools of methodes die waardevol zijn voor de maatschappij. In project Talent gaat het dan vooral om tools voor de onderwijspraktijk met een focus op cognitief begaafde leerlingen.

Je kindje loslaten

Ik weet dat we met Hoogbloeier al heel wat hebben verwezenlijkt en we hebben voor een aantal kinderen, ouders en volwassenen wel het verschil kunnen maken, maar de slagkracht van drie universiteiten samen zal in het domein van hoogbegaafdheid veel groter zijn dan ik ooit met Hoogbloeier had kunnen doen. Vandaar dat ik na lang overpeinzen toch het aanbod heb aangenomen om hieraan deel te nemen.

Al moet ik eerlijk toegeven dat ik het in het begin wel moeilijk had om Hoogbloeier vaarwel te zeggen. Het is toch iets wat ik heb opgestart, verder heb uitgebouwd met vele anderen samen en het is toch een deel van mijn leven geweest. Het voelt als een kindje dat op eigen benen gaat staan, een puber die alleen wil gaan wonen, je weet dat loslaten moet, maar je voelt toch ergens wat angst. Maar loslaten is wat ik uiteindelijk zal doen, want ik heb alle vertrouwen in iedereen die mee op de kar is gaan springen om Hoogbloeier Gifted Academy verder te trekken. Onze expertenkring is ondertussen zo uitgebreid, er zijn tal van mensen die onze opleidingen hebben gevolgd, en uit die ruime groep van mensen kunnen wij bouwen op hun expertise om het verhaal verder te zetten.

Dankbaar

Dus ja, ik neem afscheid, maar wel met heel veel vertrouwen in de toekomst. Ik wil dan ook iedereen bedanken die ooit binnen het domein hoogbegaafdheid op mijn pad is gekomen, die heeft geloofd in mij en in mijn verhaal, die mij heeft gesteund in moeilijke periodes, die heeft samengewerkt met mij, die geïnspireerd is geraakt door mij. Ik ben trots op wat er in die acht jaar sinds de oprichting is verwezenlijkt en ik laat het dan ook graag in goede handen achter! Dank u wel iedereen! En veel succes verder!

Copyright © 2018 Sabine Sypré, Hoogbloeier Gifted Academy, Gent – Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit artikel mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur: info@giftedacademy.be. Online delen mag mits vermelding van auteur en link naar dit artikel.
2018-09-30T13:07:06+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987