Soorten intelligentie

Intelligentie en creativiteit heb je in soorten en maten. Iedereen is op een andere manier begaafd, de een analytisch, de ander sociaal, weer een ander sportief, of juist muzikaal. Howard Gardner onderscheidt in zijn beroemde theorie van de meervoudige intelligenties meer dan intelligenties. Voor het bepalen van iemands vaardigheden, en voor school- of beroepskeuze is inzicht in deze theorie en deze manier om tegen mensen aan te kijken, essentieel. Intelligentie is waardevol, maar karakter is belangrijker.

Het onderwijs richt zich voornamelijk op linguïstische en logisch-wiskundige intelligentie, in de kunsten spelen meer muzikale, lichamelijke, bewegings- en ruimtelijke intelligentie. Maatschappelijk zijn interpersoonlijke en intrapersoonlijke intelligentie belangrijk. Daarnaast onderscheidt Gardner ook drie nieuwe intelligenties: de naturalistische, spirituele en existentiële.

In Soorten intelligentie (de vertaling van Intelligence reframed) maakt Howard Gardner de balans op van zijn meervoudige intelligentietheorie. Hij geeft bovendien praktische tips voor het gebruik van zijn intelligentietheorie in het onderwijs – waarbij hij het belangrijker acht denkwijzen van vakken of disciplines te leren, dan veel feiten. Hij relativeert het belang van IQ-tests (die bepaalde intelligenties niet meten), zet zijn spraakmakende ideeën uiteen over creativiteit, leiderschap en morele intelligentie, en speculeert over de betekenis van meervoudige intelligenties op het werk in de toekomst.

De auteurs:

Howard Gardner is hoogleraar cognitie en onderwijs aan de Harvard Graduate School of Education en hoogleraar neurologie aan de Boston University School of Medicins.

Titel:
Soorten intelligentie
meervoudige intelligenties voor de 21ste eeuw

Oorspronkelijke titel:
Intelligence Reframed – Multiple Intelligences for the 21st Century
Basic Books, New York, ©1999

Auteur:
Howard Gardner

Uitgeverij:
Uitgeverij Nieuwezijds, Amsterdam, © 2006

ISBN:
978-90-5712-133-3

Bestel uw boek hier!
2018-06-23T21:20:06+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987