leervaardigheden

Mind the map

Jongeren krijgen op school heel wat informatie te verwerken. Daarbij moeten ze nagaan wat belangrijk is of niet, maar ook hoe concepten zich verhouden tot elkaar en tot wat ze eerder leerden. Mind The Map biedt een overzicht van verschillende noteerstrategieën en [...]

LEMO

Een instrument voor feedback over leren en motivatie Leren en motivatie beïnvloeden in sterke mate de kwaliteit van leeruitkomsten. Het is daarom ook niet verwonderlijk dat de kwaliteit van leren en motivatie in het onderwijs een belangrijke doelstelling is [...]

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987