Zes denkhoeden

Dr. Edward de Bono wordt beschouwd als een internationale autoriteit op het gebied van conceptueel denken. In deze everseller verheldert hij op een originele manier alle ingewikkelde besluitvormingsprocessen. Door vanuit zes verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken, komt u sneller tot een duidelijke oplossing. De invalshoeken worden verbeeld door zes verschillende denkhoeden:

  • De witte hoed: ‘puur’ denken, in de vorm van feiten, cijfers en informatie.
  • De rode hoed: ‘warm’ denken, dus op basis van emotie, vermoedens en intuïtie.
  • De zwarte hoed: ‘de advocaat van de duivel’, waarom iets niet zou kunnen functioneren.
  • De gele hoed: helderheid en optimisme, constructieve bijdragen, kansen zien.
  • De groene hoed: vruchtbaarheid en groei, niet oordelen maar uitbouwen.
  • De blauwe hoed: afstandelijk en gecontroleerd denken, systeemdenken
De auteurs:

Niemand heeft zo’n grote naam in creatief denken als dr. Edward de Bono. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw werkt hij aan methoden en technieken om het mensen makkelijker te maken problemen op te lossen, op welk gebied dan ook.

Recensie:

Herdruk van het in 1986 voor het eerst verschenen boek van De Bono over denken en besluitvorming. De auteur veronderstelt dat het grootste probleem op het gebied van denken verwarring is: denkers raken verstrikt in een veelheid van emoties, informatie, logica, hoop en creativiteit. Hij ontvouwt in het boek zijn concept van de zes denkhoeden (wit, rood, zwart, oranje, groene en blauw). Het houdt in dat een denker op een bepaald moment op een manier denkt, logica van emotie kan onderscheiden en het verschil weet tussen creatief denken en informatie uitwisselen. Elk van de hoeden staat voor een bepaald type denken. Door de hoeden bewust in te zetten kan een groep mensen sneller en effectiever tot oplossingen en besluiten komen. Na een aantal inleidende hoofdstukken legt de auteur per hoed uit voor welk type denken deze hoed staat en hoe de hoed toegepast kan worden. De Bono is psycholoog en arts en wordt door velen beschouwd als een autoriteit op het gebied van creatief denken en het aanleren van denktechnieken. Hij was docent, onder meer aan de universiteiten van Oxford en Harvard. In de herziene 23ste editie (2011) verwerkte hij zijn ervaringen sedert de introductie van deze denkmethode. Daarvan is dit een onveranderde herdruk.

Jannetta van der Zee

Titel:
Zes denkhoeden

Oorspronkelijke titel:
Six Thinking Hats
McQuaig Group, Toronto, ©1986

Auteur:
Edward de Bono

Uitgeverij:
Uitgeverij Business Contact, Amsterdam, ©2011

ISBN:
978-90-470-0409-7

Bestel uw boek hier!
2018-06-23T18:45:29+02:00

Leave A Comment

Hoogbloeier Gifted Academy

Adm.zetel: Tarbotstraat 23 - 9000 Gent

Mobile: 0032 (0) 478 206 987